21 Haziran 2015 Pazar

Genç Becerileri ve DurumEkonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2013 yılı sonu itibarı ile elde edilen verilere dayalı hazırladığı “Becerilere Bakış 2015: Gençlik, Beceriler ve İstihdam Edilebilirlik (Skills Outlook 2015: Youth, Skills and Employability)” 27.05.2015 günü açıklandı...
 
Bu rapora göre;
 • OECD ülkelerinde yaşayan 16-29 yaş arasıda bulunan 39 milyon genç çalışmıyor veya öğretilmiyor/eğitilmiyor (Neither Employed nor in Education or Training, NEET); 34 üyesindeki duruma göre OECD ortalaması %15,5.
 • Bu sayının yarısı, OECD ülkelerinde yaşayan 16-29 yaş arasıda bulunan 20 milyon genç okul dışında ve iş de aramıyor; yani bu nüfus ülkelerinin öğretim, sosyal, öğretim ve işgücü pazarına yönelik ekranın dışında kalmış görünüyor.
 • Bu olumsuz seviye, 2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizi seviyesinin 5 milyon (+%14,7) üzerinde olduğu belirlenmiş.
 • Olumsuzluk en fazla da Türkiye ve 2008 ekonomik krizinden en fazla etkilenen güney Avrupa ülkeleri (+%25+) etkili (Yunanistan: %28,5; İspanya: % 26,8; İtalya: %26,1) etkilenmiş ...
...
Rapor, en zor durumda olanın Türkiye olduğunu belirtiyor...
Yani, OECD ülkeleri içinde, %25 oranı ile en fazla genç nüfusa sahip olan ülke Türkiye’de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 31,3’ü NEET, evde oturuyor.
Yani, OECD ortalamasının iki katı genç seviyede çalışmayan, öğretim veya mesleki eğitim de bulunmayan 15-29 yaş arası gence sahibiz...
Yani, ileri seviyede orana sahip Y kuşağımızın sahip olduğu kariyer ve gelecek riski yüksek ve bu kuşağın yönetim içinde aldığı yer ve konum Türkiye’de çok daha hızla gelişiyor...
...
Sorunun çözümünü sadece ahlaki değil ama aynı zamnda ekonomik bir zorululuk olduğunu belirten OECD yönetimi öncelikli olarak,
 • Çocukların öğrenim çıktılarındaki eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olmak ve her birine öğrenimlerinde güçlü bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak amacı ile tüm çocuklara yüksek kaliteli okul öncesi öğrenimi/eğitimi fırsatı yaratılması,
 • Öğretmenlerin ve okul yönetiminin, başarısı düşük olan öğrencileri önceden belirleyerek onlara okuma, matematik ve (fen/sosyal) bilim derslerinde ihtiyaç duydukları desteği vermesi ve böylelikle okulu tamamen bırakmalarının önlenmesi,
 • Kamu istihdamı ile ilgili birimlerin, sosyal yardım kurumlarının, öğretim ve eğitim sitemlerinin öğretim ve eğitimde ikinci bir şansı vermesi, bu sosyal faydanın sağlanacağı gençlere, sosyal refah veya kamu istihdamına kayıt olmaları şartı ile, daha fazla öğrenim ve eğitim olanağı sunulması,
 • Yeni mezunların gerçek becerilerini doğru olarak yansıtan niteliklerin çerçevelerini belirlemek üzere öğrenim kurumları ve iş dünyasının işbirliği yaparak çalışması,
 • Hem akademik ve hem de mesleki ikinci öğretim sonrasının iş odaklı öğrenme ile bütünleştirilebilmesi,
gibi önlemleri öneriyor..

...
Görünen o ki, ayırmadan-ayrıştırmadan (devlet - -okul - endüstri işbirliği ile) hızlı ve etkili düşünmemiz, çözümlerimizi başarı ile hayata geçirmemiz gerek; çok daha fazla geç olmadan!
Mesleki deneyimimle "en tehlikeli yatırım "Öğretim/Eğitim"dir!" derken ihtiyaca göre (ne fazla ve ne de eksik) öğretim/eğitim içeriği ve seviyesi olması gerektiini düşünürdüm; hala da ısrar ederim!.  Bu raporu okuyunca, ilk seferinde başaramayan gençlere aynı özellikte ikinci bir şans verilmesi gerektiğine de iyice ikna oldum!
Ayrıca, bu rapor sonucu,
 • Akdeniz havzası havası veya zeytin yağı etkisi,
 • Özellikle kız çozukların be çalışma kazanç sağlama zorunluluğu bulunan erkek çocukların öğrenim süreçlerinde yer alma zorluğu,
 • Erken evlilik,
gibi etkilere yaptığı vurgu ile bazı coğrafi gerçeklerin küreselleşme dinamikleri ile yeniden ve daha dikkatle ele alınmasını gerektiriiyor...
...
OECD'nin geçen hafta içinde yayınladığı bu raporun detayını;
 • Öğretim ve eğtimden sorumlu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve meslek sahipleri,
 • Y kuşağı öncelikli gençler ve bu gençlerin anne ve babaları,
 • Toplumsal sorunları düşünen ve çözüm geliştirmeye çalışanlar,
başta olmak üzere, her bir yetişkinin okumasını özellikle öneriyorum!
 
 May 31, 2015


NOT: İlgili daha önceki paylaşımlarımdan bazıları:

 

_______

Kaynak: OECD; "Governments must step up efforts to tackle youth unemployment", 

27/05/2015
More than 35 million young people, aged 16-29, across OECD countries are neither employed nor in education or training (NEET). Overall, young people are twice as likely as prime-age workers to be unemployed. Governments need to do more to give young people a good start to their working lives and help them find work, according to a new OECD report.
The OECD Skills Outlook 2015 says that around half of all NEETs in the OECD are out of school and not looking for work and are likely to have dropped off the radar of their country’s education, social, and labour market systems.
....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme