8 Nisan 2016 Cuma

Yükselen Havacılık & Uzay Endüstrileri için... (2016)


Yükselen Havacılık & Uzay Endüstrileri için... (2016)

Bugün, TUSAŞ Basın Bülteni ile, HÜRKUŞ-A Eğitim Uçağı Projesi ile ilgili olarak, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi (EASA) Uçuş Test Pilotu ve Uçuş Test Mühendisi tarafından HUR01 ve HUR02 prototipleri ile toplam 6 sorti sertifikasyon uyum gösterim uçuşunun 22-25 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve bu testlerin de başarı ile tamamlandığı bildirildi...
İlgilileri Can-ı gönülden kutladığım haber tam da güzel ve anlamlı bir zamanda yayınlanmış...
Evet, yarın 1 Nisan 2016; Nisan ayı başlıyor... Geçen yıl bugün; takip eden bölümde yazdığım yazıyı;
"...tüm erk ve dinamikleri ile T.C. Havacılık ve Uzay Bakanlığı'na sahip olacağımız günü umut ederek...
...ve o güne kadar her yıl bu yayını tekrarlayarak..."
şeklinde sonlandırmıştım. Gereğini yapıyorum:

...
Millenium ile beraber sivil havacılıkta artan özelleştirme girişimleri ve Türkiye’nin de bulunduğu bölgede uluslararası ölçekte müşterek askeri faaliyetlerin hızla artan yoğunluğu Havacılık Endüstrisinde Sivil ve Askeri Faaliyetlerin Bütünleşik Yönetimi’ ihtiyacı konusunu gündemin üst sıralarına taşımış olsa da yeterli gelişmenin sağlanamadığı bir sır değildir.
Havacılık Endüstrisinde 'değer yaratma' amaçlı böyle bir dönüşüm (transformasyon) hergeçen gün daha da artan bir gereklilik olarak hissedilmektedir...
...Unutmamak gerekir ki, bu 'değer yaratma' planını insan uygulayacaktır. Bu plan için ‘girişimcilik’ ve ‘liderlik’ çok önemlidir; uygulama için yapıda iç-girişimci (intrapreneur) karakterli lider(ler) gerekli olacağı açıktır.
Ayrıca, ihtiyaç olan bütünleşik faaliyetlerin yönetimine giden etkili bir yolun da “Ulusal Havacılık Endüstri/Teknoloji Yönetiminde Birlik Oluşturma ve Yönetim Seviyesi Yükseltilmesi” olabileceğini değerlendirerek bu yönde ihtiyacı,
  • TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi’ndeki "Hava Aracı BOY Sektörü Değerlendirmesi ve Gelişim Fırsatları" konulu sunumum (10 Mayıs 2010),
  • Hava Harp Okulu Aviyonik Sistem Entegrasyonu Sempozyumu 2010 kapsamındaki "Hava Aracı BOY Faaliyetlerinde Bölgesel Güç Oluşumunu Destekleyici Bütünleşik Uygulama Önerileri" konulu sunumum (28 Nisan 2010),
  • İTÜ’de düzenlenen Türk Bölgesel Yolcu Uçağı ile ilgili ilk çalıştayın konuşmacısı olarak takdim ettiğim “Türk Bölgesel Uçağı - İhtiyaç Değerlendirmesi” sunumum (18 Mayıs 2010),
  • Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu üyesi olarak yaptığım değerlendirme konuşmam (15 Eylül 2010),
  • Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Konferansı kapsamındaki “Hava Aracı BOY Sektörü Gelişim Fırsatları” konulu sunumum (16 Eylül 2010),
  • TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi adına TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına yönelik hazırladığım “Hava Aracı BOY Sektörü İhtiyaçları ve Önerileri” raporum (3 Aralık 2010),
ile 2010 yılında yoğun olarak gündeme getirmeye başladım; o günden bu yana da bu çabamı her seviye ve platformda sürdürüyorum.
Ve artık 'uzay'ı da dahil ederek, bütünleşik faaliyetlere sahip ulusal havacılık ve uzay endüstri/teknoloji yönetiminde birlik oluşturma ve yönetim seviyesi yükseltilmesi ihtiyacın karşılanmasında en ileri aşamanın, (eğitim - araştırma, teknoloji, standart ve setifikasyon, işletme sütünları üzerinde yükselecek) bir bakanlık olduğuna inanıyorum.
...tam da rahmet ve minnet ile andığım meslekaş büyüğüm Tayyareci Vecihi HÜRKUŞ gibi ve kendisinin 88 yıl önce "Artık havacılığın, medeni yaşama şartlarında ve modern devlet teşkilatında bu kadar ileri yer tuttuğu bir zamanda muhtelif bakanlıklara bağlı tali bir şube olarak kalmasına imkan yoktur." tespitine Can-ı gönülden katılarak tüm erk ve dinamikleri ile T.C. Havacılık ve Uzay Bakanlığı'na sahip olacağımız günü umut ederek...
 ...ve o güne kadar her yıl bu yayını tekrarlayarak...

Mar 31, 2016

1 yorum: