9 Temmuz 2015 Perşembe

2015 Yılında UHUM Öğrenimi...


2015 Yılında UHUM Öğrenimi...
Türkiye ve KKTC'de yerleşik 9 yükseköğretim kurumunda yılda 582 Uçak, Uzay ve Havacılık Mühendisliği öğrencisi kontenjanı var!
...
ÖSYM tarafından “2015 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu”,  yine *.pdf kopyası olarak henüz yayınlandı; 2011 yılından bu yana olduğu gibi...
Uçak, Uzay ve Havacılık Mühendisliği (UHUM) öğretim programlarına sahip kurum ve kontenjanları geçen yıl ile karşılaştırılmalı olarak tablolaştırılm:)  
Özetle;
 • Öğretim kurumu sayılarında bir değişiklik olmamış; bu yıl UHUM alanına giren yeni yükseköğretim kurumu yok; henüz :)

 • Geçen yıla göre, UHUM genelinde %16,7 kontenjan artışı gerçekleşmiştir. (Hava Harp Okulu Uçak Mühendisliği’ndeki  50 öğrenci kontenjanında bir değişim olmayacağı değerlendirilmektedir.) Alt kırılımı:
 • HUM "Havacılık ve Uzay Mühendisliği" kontenjanında % 11 azalış,
 • UM "Uçak Mühendisliği" kontenjanında % 56 artış,
 • UUM "Uçak ve Uzay Mühendisliği" kontenjanında % 23 artış,
 • UzM "Uzay Mühendisliği" kontenjanında % 2 azalış,

 • Bu yıl UHUM genelinde öğretim programları İngilizce kontenjanı %75 seviyesindedir; alt kırılımı:
 • HUM "Havacılık ve Uzay Mühendisliği" kontenjanında %100,
 • UM "Uçak Mühendisliği" kontenjanında %59,
 • UUM "Uçak ve Uzay Mühendisliği" kontenjanında %43,
 • UzM "Uzay Mühendisliği" kontenjanında %100,

 • Kişisel değerlendirmemde dikkatimi çeken diğer hususlar:
 • UHUM ile ilgili öğretim programları alanda isimlendirme konusundaki anlaşmazlık sürüyor. (Bu durumun, meslek ve mesleki yeterlilik tanımlarının yapılması ve detayların belirlenmesinden meslek odaları oluşumuna kadar yaratacağı sorunlar ve etkilerini değerlendirmek gerekebilir)
 • Sivil havacılık alanında hava araçlarının bakım, onarım ve yenileme (BOY) faaliyetlerinde tekniker makinist yetiştirmek amacı ile iki yıllık önlisans seviyesinde kurulan “Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu”nu önce dört yıllık lisans seviyesine çıkararak kurulan “Sivil Havacılık Yüksekokulu” yapan ve 2014 başında da bu yüksekokulları “Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi” haline getiren yükseköğretim kurumlarımız ikinci yıllarında hala fakülte olmaları nedeni ile açmaları gereken Uçak, Uzay ve Havacılık Mühendisliği programlarını açamamışlar… (…dört yıllık lisans seviyesine çıkarıldıktan sonra “mühendislik” unvanı almak için uğraşan “tekniker makinist” meslektaşlarımın safına yakın gelecekte katılacak bu programlardaki öğrencilerin “fakülte”de almaya öğretimin yaşanan soruna gelecekte yapacağı etkiyi iyi değerlendirmek gerekebilir)

 • UHUM öğretim programları İngilizce kontenjanlarının belirlenmesindeki temel neden(ler) ve etki(ler)in her kurum ve her program türü için aynı olmadığı görülmektedir. (Türkiye’de nitel ve nicel gelişmeleri hızla artan hava ve uzay araçlarının tasarımı ve inşası projelerini dikkate alarak UHUM öğretim programları İngilizce kontenjanı oranlarının ülke ölçeğinde yeniden değerlendirilmesi  ve elde edilecek sonuçlara göre İngilizce program kontenjanlarının düzenlenmesi uygun olabilir)

 • Girne Üniversitesinin "Havacılık ve Uzay Mühendisliği" adı ile geçen yıl başladığı programı bu yıl "Uçak Mühendisliğine çevirmiş. (Bu değişime endüstriyel ihtiyaçtaki değişimin sebep olması çok zayıf bir olasılık olabilir)
Jun 24, 2015 
NOT: Makalenin ve *.pdf sürümüne web sitemden de erişilebilr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme