3 Mayıs 2015 Pazar

Değişimde Birey Varlığının Niceliği & Niteliği...

Değişimde Birey Varlığının Niceliği & Niteliği...


Birsüre önce, karmaşık değişim yönetimi (Complex Change Management) hakkında 'varlık - sonuç ilişkisi' ile ilgili bir çalışma gözüme çarpmıştı...
Bu çalışmada değişime giden yolda,
 • Vision (Uzgörü),
 • Beceri (Skill),
 • Teşvik (Incentive),
 • Kaynak (Resource),
 • Eylem Planı (Action Plan),
varlığının değişim sonucuna nasıl etkili olduğu değerlendirilyordu...
Ancak her bir varlığın tam olduğu zaman değişim yaratabileceğini ifade edilen bu süreçsel varlıklar setinde,
 • 'Uzgörü' eksikliğinin sonuçta ' Karışıklık (Confusion)',
 • 'Beceri' eksikliğinin sonuçta ' Kaygı (Anxiety)' ,
 • 'Teşvik' eksikliğinin sonuçta ' Direnç (Resistance)',
 • 'Kaynak' eksikliğinin sonuçta 'Hüsran (Frustration)',
 • 'Eylem Planı' eksikliğinin de sonuçta 'Yanlış Başlangıç (False Starts)',
oluşturduğu belirtiliyordu.
...
Karmaşık değişimin sürekli yaşandığı sistemler olarak ekonomik - mesleki - sosyal örgütlerin içinde yer alan bireyin de değişim sürecindeki her bir 'varlık' ile ilişkisi, hatta o 'varlık'ın oluşturanı olduğu açık!
...öyle ya, belirtilen 'uzgörü', 'beceri', 'teşvik', 'kaynak' ve 'eylem planı' zaten örgüt içindeki birey(ler) sayesinde ve birey(ler)in o varlığın oluşmasında yer alma niceliği ve nitelikleri (tercihleri) ile oluşmuyor mu? 
O an, yıllar önce Dr. Faruk YARMAN bir panel konusmasında paylaştığı, 
şeklindeki yaşanmışlıkla test edilmiş, güldükçe düşündüren bir saptaması geldi aklıma...
...
Örgütün varlığında, taktik ve stratejik faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ve uyum yaşamsal...
...o halde, örgütteki,
 • öz değişim,
 • çevresel değişim,
süreçlerinde bulunan bireylerin her biri açısından bireysel varlıklarının niceliği ve nitelikleri çok önemli!
Ancak, tercih bireyin!
Bu tercihin örgütün ilerisinde olması halini Dr. YARMAN deneyimlerinden paylaşmıştı.
... ama, konum koruma gayesi ile geri/eksik kalınır ise içinde bulunulan örgütten daha ileri entelektüel yapıya sahip diğer örgütlerde görev alma fırsatı da kaçabiliyor...
Bireysel varlğının niceliği ve niteliklerinin örgütte ortaya konulma tercihi gerçekten bireyin!

Apr 23, 2015

NOT:  Sistem yönetimi ve sistemde değişim ihtiyacını 1990'lı yılların başından buyana inceleyerek değerlendirmelerimü sözle ve yazı ile paylaşırım.
Bu çalışmalardan biri, "Hava Lojistik Sisteminin Gelişimi ve Değişim İhtiyacı" konulu çalışma benim için yeri ve hala süren gereği nedeni ile önem arzeder...
İlk defa 1994 yılında yapılan Fabrika Seviyesi Üretim Planlama (FASÜP) Toplantıları için diğer üç değerli meslektaşımla ortak hazırlayarak sunduğumuz bu kapsamlı tebliği daha sonra davet ile Kara Harp Okulu'nda 1995 yılında düzenlenen '1'inci Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu'nda da sunmuştuk...
Bu çalışma için özel hazırladığım "Sistem, Değişim ve Yönetim" başlığını taşıyan bölümünde Endüstri Toplumu'ndan Bilgi Toplumu'na geçişte örgütlerde değişimin yaşanacağı "Yaratıcı Tahribat Dönemi"ni gündeme getirmiş bu dönemin örgütte, yönetimde ve işgörende oluşturacağı değişimleri özetlemiştim.
Bir gün bu konudaki özeti de paylaşarak katkılarınızla geliştirebilmeyi umut ediyorum.
_________________


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme