3 Mayıs 2015 Pazar

İTÜ Havacılık Günleri 2015

İTÜ Havacılık Günleri 2015


Gelecekte mesketaşım olmalarından gurur duyacağım genç arkadaşlarımı Can-ı gönülden tebrik edip başarılar dileyerek...

Bu vesile ile,
* Türk Tayyare Cemiyeti tarafından Avrupa’ya gönderilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Tayyare Mühendisi olarak yetiştirilip sonra da -1939 yılında başlatılan hazırlıklar sonucu 1941 yılında da THK tarafından Dr. Refik Ibrahim Saydam’ın başvekil olduğu hükümete teklif edilerek Yüksek Mühendis Mektebi Makine Bölümü’nde (İTÜ Makine Fakültesi) kurulan "Tayyare Şubesi”nde görev alan ilk öğretim üyeleri olan meslektaş büyüklerimizin,
* Yüksek Mühendis Mektebi Makine Bölümü’nde bir “Tayyare Şubesi” kurulması konusunda yoğun ısrar ve gayretini esirgemeyen Mühürdarzade Mehmet Nuri DEMİRAĞ'ın,
* Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tayyare mühendisi ve tasarıma dayalı sistematik endüstriyel süreçlerde inşaa edilmiş ilk prototip ve seri üretim tayyarelerimizin entelektüel sahibi, canını da tasarlayıp ürettilmesine baş mühendislik yaptığı Nu.D 36 tayyaresinde havacılık uğruna feda etmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tayyare mühendisi Selâhattin Reşit ALAN'ın,
* Sertifiye edilmiş ilk Türk sivil tayyaresi olarak 5 Mayıs 1931 günü Türk semalarında ilk uçuşunu yamış VECİHİ XIV ve bu tayyrenin yapımcısı (27 Şubat 1939 Wiemar Mühendislik Mektebinden mezuniyeti ile meslektaşımız da olmuş) Tayyareci Vecihi HÜRKUŞ'un,
minnetle hatırlanıp, bugünün havacılık & uzay endüstrisine katkı sağlamış - sağlayan tüm büyüklerimizi - meslektaşlarımızı özel ve güzel törenler ile anılabilmesini de diliyerek...

 May 2, 2015

NOT : İTÜ Havacılık Günleri düzenleyicilerinden önemli bir rica:
Mesleki etik ve mesleğin küreselleşme derecesi ile beraber mesleğin değerlerini, gelişimini, yetkilendirilmesini ve diğer insanlar açısından tanınmasını sağlayarak değerini arttıracak bir meslek örgütü daha da önem kazanmaktadır...
... Küresel norm ve değerlere sahip havacılık ve uzay endüstrileri ile doğrudan ilgili Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği (UHUM) ile ilgili meslek örgütünün varlığı ve gelişmesi gerek; meslek örgütüne üye olmalı, meslek örgütüne sahip çıkmalı, meslek örgütünün gelişmesini sağlamalıyız!..
O halde, var ise eksik üyeliklerimizi tamamlanmasını ve "VIII. Ulusal, Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı"nda buluşulmasını da hatırlatalım; lütfen! Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme