7 Mayıs 2016 Cumartesi

Ulaştırma Açısından Havacılık Endüstrisi
Ulaştırma Açısından Havacılık Endüstrisi
Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler
Aviation Industry from Transportation Viewpoint 
Developments of Global & Domestic Markets

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Vakfı marifeti ile çıkardığı dergisinin 71'inci ve 72'inci sayılarındaki temasını "Ulaştırma & Ulaşım" olarak belirlemiş ve kapsamının genişliğini dikkate alınarak bütünlüğü sağlamak, ilgili bilim insanları ve uzmanların çeşitli bakış açılarını yansıtan yazılarına bu bütünlük içinde yer verebilmek için de takip eden iki sayıyı bu temaya ayırmıştı...
        ... Derginin  (Nisan - Haziran 2016) 72'inci sayısı bu hafta okuyucusu ile buluşuyor.

 

Ben de, bu seri için, Kasım 2015 içinde,
  • Küresel otorite kurulum ve strateji kuruşlarının güncel değerlendirmeleri,
  • Ağırlıklı olarak TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisinin 2014 yılı sektör raporu,
verilerinden yararlanarak "Ulaştırma Açısından Havacılık Endüstrisi - Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler" başlıklı makalemi hazırladım. 
 


Geçmiş genel kanıya göre, Orville ve Wilbur WRIGHT Kardeşlerin "The Flyer" isimli hava aracı ile 17.12.1903 günü...
              ... 8 Mart 2013 günüden itibaren de, Gustave WHITEHEAD'in "The Condor" isimli hava aracı ile 14.08.1901 günü yaptığı *Havadan Ağır, Motorlu, Kumanda Edilir İnsanlı Hava Aracı Uçuşu" ile başlayan insanoğlunun havadaki sürecinin en önemli ticari dönüm noktası, 1 Ocak 1914 günü yapılan ilk ticari uçuşta pilot Tony JANNUS'un Benoist Type XIV isimli uçan botta eski St. Petersburg belediye başkanı Abram C. PHEIL'i para karşılığı TSt. Petersburg - Tampa arasında 34 kilometre uçurmasıdır.
İlk ticari uçuş yapıldığında dünyada para karşılığı uçan 1 kişi iken 40 yıl sonra, 1950'lerde yılda 100 milyon yolcu (gelen-giden) hareketi oluştu; 2014 yılında ise 6,4 milyar seviyesine çıktı. Teknik bir ifade ile 2014 yılında - kişi başına uçuş sayısı- dünya vatandaşının uçma ihtiyacı 0,88 olmuştur. son 60+ yılda bu ihtiyaç 22.880 kat artmıştır..
...
  • Küresel ekonomik parametrelere doğrudan ve yüksek derecede bağımlı iken aynı zamanda küresel ekonomik parametreleri doğrudan ve yüksek derecede etkileyen bir endüstri olarak Sivil Havacılık; tanımak ister misiniz?
  • Bir dünya savaşı, dünyada sivil havacılığın başlangıcında sağlanan hızlı gelişmenin önemli etkisi nasıl oldu?
  • Jet motorları fiziki hızı artırırken, iş ve iş yapma şeklinde oluşturduğu "yaratıcı tahribat" ile sivil havacılığın gelişimini nasıl hızlandırdı?
  • Sivil havacılıkta sürdürülebilir güvenlik nasıl sağlanıyor?
  • Sivil havacılıkta rekabetin artmsını küreselleşme nasıl etkilemiştir?
...bilmek isterseniz, İTÜ Dergisi (Nisan - Haziran 2016) dergisinde "Ulaştırma Açısından Havacılık Endüstrisi: Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler" başlıklı makalem (Sayfa 17 - 20) bu sorulara cevap arayan paragraflarla başlıyor..

Bu makalemin tamamına,
veya
linklerine tıklayarak erişilebilir.

 Apr 12, 2016

(You can reach Istanbul Technical University Foundation's publications at www.ituvakif.org.tr )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme