9 Eylül 2013 Pazartesi

Ulusal Havacılık Ekosistemindeki Belli Başlı Elemanlar

Türkiye’deki havacılık faaliyetleri;

·         Otorite(ler),
o   Doğrudan etki edenler,
o   Dolaylı etki edenler,

·         Havacılık malı üretenler,
o   Ana sistem üreticisi işletmeler,
o   Alt sistem üreticisi işletmeler,
o   Sistem elemanı üreticisi işletmeler,
o   Malzeme-parça üreticisi işletmeler,

·         Havacılık hizmeti üretenler,
o   Havacılık filo işletmeleri,
o   Havacılık tesis işletmeleri,
o   Teknik işletmeler,
o   Tasarım,
o   Mühendislik,
o   Araştırma ve Geliştirme,
o   Bakım, Onarım ve Yenileme (BOY),

·         Destekleyici mal-hizmet üretenler,
o   Akademik öğretim kuruluşları,
o   Eğitim işletmeleri,
o   Bilişim işletmeleri,
o   Yer destek işletmeleri,
o   Lojistik işletmeleri,
o   Güvenlik işletmeleri,
o   İkram işletmeleri,
o   Eğlence işletmeleri,
o   Medya,
o   Meslek kuruluşları,

şeklinde sınıflandırılabilir.

Uluslararası standartlara uyum ve belgelendirmenin özel ve önemli bir yeri olan havacılık endüstrisinde iş gücü oluşumu, havacılıkla ilgili meslekler, sanatlar veya işler için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmaları kapsayan öğretim programları ile gerçekleştirilmektedir. Kapsamı, niteliği ve uygulama zamanları arasında faz farkları olsa da, bu programlar;
·         Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli kanunlara göre düzenlenen (formel) örgün  öğretim programları,
·         Örgün öğretim imkânlarından yararlanmamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara veya meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere yönelik uygulanan yaygın  öğretim programları,
·         Kurum / şirket içi eğitim programları,
·         Bu programların bir karması,
yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.

Can EREL
Ocak 2012

Orjinal Metin: EREL, Can; “Türkiye’de Hava Aracı “Türkiye'de Havacılık Endüstrisine Yönelik Örgün Öğretim Programlarının Değerlendirmesi”, MSI Aylık Savunma Teknolojileri ve Strateji Dergisi Sayı 075, Ocak 2012.