9 Aralık 2015 Çarşamba

Kovan'dan Damlayanlar... (IX)

 Devamı gelecek!
     ... damla damla. :) :) :)
NOT (1) : "Jet Revizyon 1995" isimli bu makalenin *.pdf kopyasına,
 http://www.canerel.com/v2/images/publication/20151209KOVANdanDamlayanlar9-JR1995.pdf
 linkinden erişilebilir..NOT (2) : Makale içinde yer alan makalelerimin hyperlinkli başlıkları:

Havacılıkta 7 Aralık!
Yayın için biraz erken, biliyorum; ancak.....
... bu yıl, havacılık endüstrimizin gelişen programlarının da etkisi ile, "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" daha geniş ve daha bir heyecan ile kutlanacağa benzer.
Ben de, sivil havacılık gibi çok taraflı ve karmaşık bir yapıda  havacılık emniyeti, güvenliği ve etkin havacılık için standart ve kural oluşturma birliğini sağlama başarısını göstermiş ICAO gibi kurumsal bir yapı özelinde yaşanmışlıklar ve sahip olunan değerlerin kaydedilmesine, bilinmesine ve geliştirilerek korunmasına örnek oluşturması açısından ICAO ambleminin gelişimini incelemek istedim.  Detayı ülkemizin uluslararası alanda en anlamlı ve onurlu ödülünü 1995 yılında almış, adına düzenlenen "Havacılık Gönüllüsü" ödülüne layık görüldüğüm meslektaş büyüğüm Tayyareci Vecihi HÜRKUŞ anısına yayınladığım "Kuruluşunun 71’inci Yıldönümünde ICAO Amblemi, Değişimi & Düşündürdükleri… " başlıklı makalemde görülebilir:.  
Bu makalede görülebilecek gelişim süreci ve tespitlerimle, ICAO amblemi ile ilgili küresel ölçekte gösterilen tutum ve sahip olunan davranışın,
  • Ankara Rüzgâr Tüneli yerleşkesi gibi nadide bir endüstriyel miras parçası, bir endüstriyel sit,
  • Ankara Rüzgâr Tüneli gibi nadide bir endüstriyel miras parçası, bir endüstriyel anıt,
için ulusal ölçekte mevcut ol(a)mama sebebini düşünmeye çalıştım.

Bu vesile ile,
  • Hem bu gün ve  Ankara Rüzgâr Tüneli ile ilgili tartışmaların gelişmesi,
  • Hem de her geçen gün sona yaklaşmasına rağmen, başlayan inşaatı bile durdurulamayan, Ankara Rüzgar Tüneli'nin maruz kaldığı tehlikenin bertaraf edilmesi,
için bugüne kadar yaptığım değerlendirme ve önerilerimde bulunan yöntemle [NOT (4)] ilgili otorite/mercilere çağrıda bulunulmasını yeniden istirham etmek istedim.
Uluslararası Sivil Havacılık Günü şimdiden kutlu olsun; kim bilir, o güne kadar Ankara Rüzgar Tüneli'nin maruz kaldığı tehlike olan inşaatın durdurulduğu haberini bir müjde olarak alırız...
.

NOT (1): Yazılar içinde yer hyperlinkli başlıklarNOT (2): "Kuruluşunun 71’inci Yıldönümünde ICAO Amblemi, Değişimi & Düşündürdükleri… " başlıklı makalenin, web sitemde yayınlanan, *.pdf kopyası.NOT (3): "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" ile ilgili ülke ölçeğindeki faaliyet duyurusu bu yayını kaleme aldığım zaman bir adet idi; tüm ilgili kurum ve kuruluş yöneticilerine yayınladığım gün de iki olmuştu...  Şimdi gelinen noktada durum takipe den bölümde;  düzenleyici ve katılımcılarına Can-ı gönülden teşekkür ederek, bana ulaştıkları tarihe göre, yayınlıyorum :
 
 NOT (3): Hayati tehlikeye maruz Ankara Rüzgâr Tüneli ile ilgili deerlendirmelerim:

Uçan İlk Türk Kadını / First Turkish Woman to Fly...


Uçan İlk Türk Kadını / First Turkish Woman to Fly...

 
 

Göklere yükselen ve yükselten Türk kadınlarını minnet ile anıp, bu önemli günün, en azından, havacılıkla ilgili öğretim programına sahip 46 yükseköğrenim ve 13 ortaöğrenim kurumumuz başta olmak üzere, ulusal havacılık & uzay sanayimizin her bir bileşeni ve kadın odaklı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından hatırlanarak anılmasını dileyerek...
 
Nov 30, 2015


NOT (1): Türk Kadını (Uçakla) İlk Nasıl Uçtu?
 

NOT (2):  “Kadınlar Dünyası” Dergisinden Bazı Kopyalar; Editör: Belkıs Şevket Hanımefendi /Some copies of "World of Women" Magazine; Editor: Ms. Belkıs Şevket:
 
NOT (3):  Aynı Dönemden (1912-1913) Diğer Bazı Kadın Dergileri /Some copies of  Other Magazines About Women in the Same Time Frame (1912-1913):
 

NOT (4): Gönderi içinde yer alan hyperlinkli başlıklar:

NOT (5): Gönderiyi haberleştiren duyarlı basın-yayın kuruluşları:

Türk Havacılığında 29 Kasım!


Türk Havacılığında 29 Kasım!

NOT  :  Makale içinde yer alan makalelerimin hyperlinkli başlık:

Havacılık EGOsistemi


Can'ca Havacılık EGOsistemi


Havacılık EKOsistemi (ECOsystem):
Havacılık endüstrisinde bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevreleri ve çevre elemanlarının karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden EKOlojik (ECOlogic) sistem(ler)dir...
Bu EKOsistem (ECOsystem), belirtilen sistem elemanlarına yönelik bir besin ağı ile şekillenmektedir.
EKOsistem (ECOsystem), küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir...
...
...
Havacılık EGOsistemi, Can'ca:
Havacılık endüstrisinde bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevreleri ve çevre elemanlarının karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden EGOlojik sistem(ler)dir...
Bu EGOsistem, belirtilen sistem elemanlarına yönelik bir besin ağı ile şekillenmektedir.
EGOsistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir...
...
...
Havacılık EKOsistemi (ECOsystem) & Havacılık EGOsistemi Etkileşimi
 
...
Velhâsıl-ı kelâm...
           ... AŞK, havada!   ;)
 Nov 28, 2015

NOT (1):  “Can'ca Havacılık EGOsistemi” LinkedIn grubu https://www.linkedin.com/groups/8438997 adresinde yayında...NOT (2):  Ciddiyet çok; ancak, eğlence de havada: “Fun is in the Air” fotoğraf albümü 

"Gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir."

                                                  ~Cahit ZARİFOĞLU

Ya gökyüzüne bakAmayanlar?...

Happy Thanksgiving from the ERELs!..

Happy Thanksgiving from the ERELs!..


Tüm Mürettebatı Kadın Olan Havayolu Uçuşları...