24 Mayıs 2015 Pazar

Yarın, Bugün! Hazır mıyız?

Yarın, Bugün! Hazır mıyız?

Y Kuşağı (Generation Y - Millenials - Generation Go); genel kabulu ile 1982 - 1994 arasında doğanların oluşturduğu kuşak öncekilere göre farklı...
            ... farklı da; kime göre? Tabii ki, Y Kuşağı öncesi (bizim ebeveynlerimiz olan Baby Boomers ve ardından bizim kuşak; X) kuşaklarına göre...

Farklı dünya görüşüne, farklı alışkanlıklara  ve beklentilere sahip Y Kuşağı... İlişkileri ve iletişim güçleri farklı; Y Kuşağı mücadeleyi de farklı veriyor!
Ve –bu yazıyı yazmama neden olan ABD kaynaklı rapordan (NOT (1)) okuduğuma göre- beklenen o ki, Y Kuşağı 2025 yılına dek tüm dünyadaki işgücünün %75'ini oluşturacak!
...
Özellikle kızımın, arkadaşlarının ve kuşaktaşı olan çevremdeki gençler ile ilişkilerimde hissettiğim bu farkın iş yaşamındaki karşılığını ilk kez 2007 yılında kızımın, kuşak farkı ile ofis, ofis yerleşimi, ofis mobilya ve araç-grecinde oluşturduğu değişimi incelediği, lisansüstü tezi hazırlıkları sırasında detaylı görebilme fırstı bulmuştum; bu tez  “Erinç EREL - Middle East Tchnical University; Multi-Generational Workforce as A User Group: A Study on Office Environments" başlığı ile 2009 yılında yayınlandı.

Ardından eşimin iş koluna yönelik olatak 2013 yılında, kuşak farkını örgütsel davranış açısından ele alarak hazırladığı “Aynur EREL - BİTES; İş Yerinde Mutluluk & Y Kuşağı” başlıklı makale de bu konunun sahip olduğu dinamikler ve etkileri nedeni ile savunma ve havacılıkta çok daha önemli ve öncelikli olacağını gösteriyordu. Sermaye sahibi ortakların da Y kuşağından olduğu kuruluşun işgücünün %80 ‘i Y kuşağı idi ve bu hali ile Türkiye ortalamasının 2,6 katı ile dünya ortalamasının 2025 yılında ulaşması beklenen seviyenin de üzerinde çıkmıştı, 2013 yılında...

Y kuşağına ait dikkat çekici ve ayırd edici bu oranın, ulusal ekonomide yeri ve önemi hızla gelişen, havacılık - uzay ve savunma sektörlerimiz için de benzer olacağını değerlendiriyorum!.. Umarım ilgili eğitim ve araştırma kurum ve kuruluşları ile STK'lar bu konuda ulusal araştırma ve değerlendirmelerini de kısa sürede yapar ve sonuçlarını paylaşırlar...


Hem ebeveynler ve hem de işyerinde görevi bu dinamik kuşağa devredecekler olarak bu geçişi düzgün yapılması beklentimiz var ise detayı öğrenip kolaylaştırıcı olmalıyız; bu en çok da yarını gençlere emanet eden Türkiye’nin sorumluluğu... 
Hazır mıyız?

 May 24, 2015

NOT (1): EY Danışmanlık adına Harris POLL tarafından 8 ülkede (ABD, Almanya, Brezilya, Çin, Hindistan, İngiltere, Japonya, Meksika) tam zamanlı çalışan 18-67 yaş arasında,
400+ kişi (18 – 33 yaş arası) Y Kuşağı,
400+ kişi (34 - 49) X Kuşağı,
400+ kişi (40 – 68) Baby Boomers Kuşağı,
ile (her bir 400+ grubu 100 ebeveyn/yönetici olmayan, 100 ebevyn/yönetici, 100 ebevyn olmayan/ yönetici olmayan, 100 ebevyn olmayan/ yönetici kompozisyonunda) oluşturulan 9699 yetişkin ile 20.11.2014 – 14.01.2015 tarihlerinde yapılan online anketlere dayalı hazırlanan "Global Generations - A global study on work-life challenges across generations" isimli rapor birkaç hafta önce yayınlandı. Kopyası:  “Global Generations - A global study on work-life challenges across generations

NOT (2): Bu yıl “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” sırasında yayınlamayı planladığım bu gönderim farklı bir çalışma nedeni ile gecikti; özür dilerim.
 
Gençlik; önce vatan!
                                & yarınlar size ait...

Tarihimizin en az bilinen zamanlarından bu güne kadar bütün devirlerinin kahramanlarını saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşı kurtarıcı - kurucu gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum!

Türk Havacılığı’nda 20 Mayıs!

Türk Havacılığı’nda 20 Mayıs!

NOT (3):  Bugün havalimanlarımızı ve hava trafiğini yöneten bir devlet kurumu olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kuruluşu da Hava Yolları Devlet İşletmesi yapısındadır ve 20 Mayıs 1933 günü DHMI'nin de kuruluş günüdür.
May 19, 2015

İş Ödemeye Gelince....

İş Ödemeye Gelince....

Çağdaş dünyada kadının sosyal ve mesleki yaşamada yerinin -daha (!)- ileri olduğu düşünülse de...
       ... iş ödemeye gelince çağdaş dünya da çuvallıyor; kadının yükselmesi teranesi de "balon"!
  • En yüksek kazanca sahip 200 üst yönetciden 13'ü kadın; %6,5!
  • En üst %10 kazanç bandında bir kadın var!
  • By başarılı kadınlar içinde -aslında o göreve getirlmek üzere seçilen erkek bazı (!) gerekçelerle ayrılmak zorunda olunca- mecburi olarak görevlendirilmiş olan da var!
Yalan dünya!
       ... ama bu engellerin kalkacağı günler yakın; toplumsal cinsiyet (gender) dengesinin tolumsal her alan ve her toplumsal katmanda tüm dinamikleri ile işleyeceği, motorlarımızı süreceğimiz o maviliklerde... En azından, havacılıkta öyle olmasını diliyorum; Can-ı gönülden!   
by David GELLES May 16, 2015
May 17, 2015

Teşekkürler İTÜ!

Teşekkürler İTÜ!
Teşekkürler İTÜ...

Teşekkürler sayın Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA.
... ve İTÜ Günü 2015!


Teşekkürler İTÜ UUBF...

Teşekkürler sayın Dekan Prof. Dr. Metin Orhan KAYA.
...

Vefa; her zaman! (Semper Fidelis!...)
May 13, 2015

Havacılığın Altın Kadınları...

Havacılığın Altın Kadınları...

Böyle bir etkinliği düşünene de ödül alanlara da tebrikler!
Havacılığın Altın Kadınları olarak ilan edilen kadınlarımızı Can-ı gönülden kutluyorum...
Hep derim, “Kadın Yüselsin; Yükselirsin!”; özellikle de havacılık endüstrisinde....
Umut ediyorum bu yönde farklı ve ayrı ayrı gösterilen çabalar bütünleştirilebilir ve çok daha fazla ama çok fazla yükselebiliriz.

May 13, 2015

Türk Havacılığı’nda 15 Mayıs!

Türk Havacılığı’nda 15 Mayıs!May 12, 2015

3 Mayıs 2015 Pazar

Türk Havacılığı’nda 3 Mayıs!

Türk Havacılığı’nda 3 Mayıs!
May 3, 2015

İTÜ Havacılık Günleri 2015

İTÜ Havacılık Günleri 2015


Gelecekte mesketaşım olmalarından gurur duyacağım genç arkadaşlarımı Can-ı gönülden tebrik edip başarılar dileyerek...

Bu vesile ile,
* Türk Tayyare Cemiyeti tarafından Avrupa’ya gönderilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Tayyare Mühendisi olarak yetiştirilip sonra da -1939 yılında başlatılan hazırlıklar sonucu 1941 yılında da THK tarafından Dr. Refik Ibrahim Saydam’ın başvekil olduğu hükümete teklif edilerek Yüksek Mühendis Mektebi Makine Bölümü’nde (İTÜ Makine Fakültesi) kurulan "Tayyare Şubesi”nde görev alan ilk öğretim üyeleri olan meslektaş büyüklerimizin,
* Yüksek Mühendis Mektebi Makine Bölümü’nde bir “Tayyare Şubesi” kurulması konusunda yoğun ısrar ve gayretini esirgemeyen Mühürdarzade Mehmet Nuri DEMİRAĞ'ın,
* Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tayyare mühendisi ve tasarıma dayalı sistematik endüstriyel süreçlerde inşaa edilmiş ilk prototip ve seri üretim tayyarelerimizin entelektüel sahibi, canını da tasarlayıp ürettilmesine baş mühendislik yaptığı Nu.D 36 tayyaresinde havacılık uğruna feda etmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tayyare mühendisi Selâhattin Reşit ALAN'ın,
* Sertifiye edilmiş ilk Türk sivil tayyaresi olarak 5 Mayıs 1931 günü Türk semalarında ilk uçuşunu yamış VECİHİ XIV ve bu tayyrenin yapımcısı (27 Şubat 1939 Wiemar Mühendislik Mektebinden mezuniyeti ile meslektaşımız da olmuş) Tayyareci Vecihi HÜRKUŞ'un,
minnetle hatırlanıp, bugünün havacılık & uzay endüstrisine katkı sağlamış - sağlayan tüm büyüklerimizi - meslektaşlarımızı özel ve güzel törenler ile anılabilmesini de diliyerek...

 May 2, 2015

NOT : İTÜ Havacılık Günleri düzenleyicilerinden önemli bir rica:
Mesleki etik ve mesleğin küreselleşme derecesi ile beraber mesleğin değerlerini, gelişimini, yetkilendirilmesini ve diğer insanlar açısından tanınmasını sağlayarak değerini arttıracak bir meslek örgütü daha da önem kazanmaktadır...
... Küresel norm ve değerlere sahip havacılık ve uzay endüstrileri ile doğrudan ilgili Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği (UHUM) ile ilgili meslek örgütünün varlığı ve gelişmesi gerek; meslek örgütüne üye olmalı, meslek örgütüne sahip çıkmalı, meslek örgütünün gelişmesini sağlamalıyız!..
O halde, var ise eksik üyeliklerimizi tamamlanmasını ve "VIII. Ulusal, Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı"nda buluşulmasını da hatırlatalım; lütfen! Kadın Yükselir; Yükselirsin!

Kadın Yükselir; Yükselirsin!

Havacılığın başlangıçı ile -nerede ise- eş zamanlı başlayan ve ihmal edilebilir bir faz farkı ile gelişen ulusal havacılığımız, kadının yeri ve taşıdğı sorumluluk konusunda, dünyada örnek gösterilebilecek durumdadır. Havacılık endüstrisinin askıda olduğu belli bir zaman aralığı sonrası gelişim yine heyecan verici, nicel yönden umut vaad etse de görev niteliklerindeki seviye yeterli değildir!
İlk kadın pilotumuz 82 yıl, ilk kadın askeri uçak pilotumuz 79 yıl ilk kadın jet savaş uçağı pilotumuz 67 yıl önce uçmuşlar; ilk kadın uçak yüksek mühendisimiz doğduğum yıl mezun olmuş; 54 yıl önce...
... Ancak hala kuvvet komutanı, otorite kurum genel müdürü, havacılık ve uzay endüstrilerinde fabrika müdürü bir kadınımız ol(a)madı...
...
Bugün Aviation Week blogunda Jen DiMASCIO imzası ile yer alan "When the Pentagon First Let Women Fly in Combat (1993)" başlıklı haber dikkatimi çekti; okuyunca hüzünledim.
Bildiğim diğer bazı detayları da ilave ederek, bu haberin konuya yönelik bölümünü özetleyeyim:
...
Duruma bakılır ise, yine erken yol almış ama devamını getirememiştik!
O sırada aklıma geldi: dün akşam “Türk Bölgesel Yolcu Uçağı” projesinde, hakları Sierra Nevada Corperation’a ait, Almanya menşeli Dornier 328 modeliyle ilerlenmesine yönelik bir strateji belirlendiğini öğrenmiştim; Sierra Nevada Corperation’ın ortaklarından Eren hanım da "Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını" çalışmamın bugünkü hali ile kapsadığı 40+ kadınımız arasında “İlk Kadın Uzay Sanayi Girişimcisi" olarak yer alıyordu...
... Ben de bir kadınımızın, sonucunu merakla beklediğimiz “Türk Bölgesel Yolcu Uçağı” projesinin çözüm ortağı olacak bir yapının ortak yöneticisi olması ile mutlu oldum!
Çok daha fazlasını umut ederek...
 
Apr 28, 2015

Kaynakça        :
 NOT (1):  Makalenin *.pdf kopyasına "Can'ca Güncel & Mesleki Çalışmalar" sayfasından erişilebilir.


...ne idi? Ulusal Havacılığımızda 26 Nisan...


...ne idi? Ulusal Havacılığımızda 26 Nisan...

Mesleğin kutsallığının hatırlandığı, mesleğe katkı sağlayanlara vefanın gösterildiği ve mesleği paylaşanların onu yücelterek aldıkları tatmini artırmaları çabasına duyduğum saygıyı, beraber çalışma şansına sahip olduklarım, yakinen bilir; doğru gerekçelere dayalı karara bağlılığımı da...
...
...
Her şey Nisan 2014 içinde okuduğum bir haberdeki,
belirlemesi ile başladı...
... 
26 Nisan 1912 gününü araştırdım; ne(ler) olmuştu ki?..
Bulduklarım 26 Nisan 1912 günün Osmanlı payitahtı üzerinde mülkü Osmanlı devletine ait ailk tayyaremizin uçtuğu gün olduğunu gösteriyordu; işte, yararlandığım bazı kaynakları ile, konunun detayı:

Kaynaklarda belirtilenlere göre, Osmanlı payitahtı üzerinde uçan bu ilk tayyareyi İngiliz öğretmen pilot Charles Gordon BELL kullanıyordu. Osmanlı envanterine girmek üzere getirilen, İngiliz bir pilotun kullandığı bir Fransız tayyaresinin 26 Nisan 1912 günü İstanbul semalarındaki ilk tayyare olmasının Türk pilotluğu ile ilişkilendirilerek özel bir gün yapılması sebebi bu kaynaklarda yer almıyordu.
... Osmanlı payitahtı üzerinde bir uçuşun veya pilot Charles Gordon BELL’in dünya pilotluğu için anma günü yapılacak seviyede özel anlamı ise zaten yoktu.
Ama...
... ama, Galatasaray Lisesi (GSL30) mezunu da olan Süvari Yüzbaşı Fesâ bey’in Bleriot Fabrikası’nın uçuş okulu mezuniyetinde Fransa'nın 780 numaralı brovesini aldığı 21 Şubat 1912 günün Türkiye’de pilotluk açısından anlamı var; hem de çok büyük!
O halde, niye 'Türkiye Pilotlar Günü' 21 Şubat değil diye düşündüm...

Daha önce, Fesâ bey’in piltluğuna ithafen yapılan teklif uygun görülerek 'Türkiye Pilotlar Günü'nün  aynı zamanda 'Dünya Pilotlar Günü'nü olması nedeni ile bu yeni duruma da ‘International Federation of Air Line Pilot’s Associations, IFALPA’ ve ‘European Cockpit Association, ECA’ gibi uluslararası pilot kuruluşları uyum sağlayabilirler...
Ne dersiniz?  
1 numaralı ilk Türk pilot brövesine sahip büyüğüm Mehmet Fesâ EVRENSEV'i rahmet ve minnetle anıp, tüm pilotların her gününü kutluyarak ve emniyetli uçuşlar diliyerek...
Apr 24, 2015

NOT (1):  Konu ile ilgili "Semalarımızda Osmanlı’ya Ait İlk Tayyarenin Uçuşu" başlıklı makaleme ve bazı referans kaynaklarına,
linki ile de erişilebilir.