10 Mayıs 2016 Salı

Ankara Rüzgâr Tüneli Yerleşkesine Veda Zamanı... May 9, 2016
Ekim 2015 ayından bu yana izledik, öğrendik, değerlendirdik, önerdik…
     … ilgili her kurum, kuruluş, grup ve kişiye ulaşarak!
     … stratejik öneme sahip bu endüstriyel anıt yerleşkenin tesisi ile beraber yaşamına devam etmesi için en akılcı ve önerileri geliştirmeye çabaladık!
Not bölümünde yer alan kaynakçada tüm detaya ulaşılabilir…
Sonunda, ara çözüm (!) bulunduğu iddia edilerek bir süreliğine Ankara Rüzgâr Tüneli’nin –sözde- yaşamını kurtarmış gibi görünse de pratikte yerleşkesi kaybedilen bu tesisin yakın bir gelecekte metruklaştırılarak işlevsizleştirilmesini sağlayacak adım Mayıs 2016 ayı içinde atılacak!
"Kurtuluş"umuzun, "Kuruluş"umuzun ve "Türkiye Cumhuriyeti"mizin en büyük mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türkiye Büyük Millet Meclisi V. Dönem 3’üncü Yasama Yılı Açılışı" nedeni ile 1 Kasım 1927 günü düzenlenen büyük kamutay hitabı ile yüce önderin adeta havacılık alanında bir vasiyeti olan üç tesisten ikincisinin de yaşamı, -tabiri yerinde ise- önce hadım edilerek kısa sürede sonlandırılacak
     … hem de Türk bilim insanının marifeti ile!

Bugüne dek samimi ilgi gösteren, destek sağlayan kişi, grup, kurum ve kuruluşlara Can-ı gönülden teşekkürler.
           ... ancak, kritik aşamayı da geçen tehlike, sahte yasallık görüntüsü ile yaşamı tehdit eder seviyeye ulaştı; tek umut bir MUCİZE’de…

İlgi ve yardım yetmez; ACİL MUCİZEYE ihtiyaç var! 
Lütfen...
 

 

NOT: "Ankara Rüzgâr Tüneli - ART" ve ART Yerleşkesinin maruz kaldığı yaşamsal tehlike ve bu tehlikenin durdurulması çabalarını konu alan yayınlar... (Hyperlinkli başlıklara çift tıklayarak erişebileceğiniz yazılarda eksik var ise lütfen yorumda yer verin; listeyi güncelleyelim...)CE Yayınları: 

 

Meslek Odaları Yayınları:


 

 

Basın - Yayın Kuruluşları Yayınları:

7 Mayıs 2016 Cumartesi

Eskişehir Havacılığı "Tarih" Tespitine Mütevazı Katkı(lar)... T.C.nin ilk tayyare mühendisi Selâhattin Reşit ALAN büyüğüm, ruhun şad olsun!
             ... Havacılık uğruna canını verdiğin o şehrin akademik çalışmalarında "İZ"in var artık; darısı şehir belleği konumlarda "ANI"nı yaşatmakta!


Başlıkta kullandığım ve Eskişehir Tayyare Tamirhanesine ait bugüne kadar benim görebildiğim en eski hava fotoğrafını yayınlarımda kullanma izni ile benimle paylaşan Yaşar YASTIKÇI beye teşekkürlerimle...
May 7, 2016


NOT: "Eskişehir Havacılığı “Tarih” Tespitine Mütevazi Katkı(lar)" başlıklı bu makalenin *.pdf kopyası için: http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20160506EskisehirHavacilikTarihi.pdf____________________________