21 Haziran 2015 Pazar

En Anlamlı Hediyemiz...
Aşağıda paylaşılan gönderinin daha net okunabilecek *.pdf kopyasına ulaşmak için:  http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150617DunyaHavaciKadinlarHaftasindanIzlerVeAlinanDersler.pdfNOT: Detay bilgi web sitemizin “Can'ca Güncel & Mesleki Çalışmalar” sayfasında “Değerlendirme Serisi – Havacılık-Uzay & Savunma Endüstrilerinde Kadın” grubundaki başlıklarda..

  Değerlendirme Serisi - H-U&S Endüstrilerinde Kadın  
✈ Değişimin Düşündürdükleri -Kadın Yükselir; Yükselirsin! (Nisan 2015)
✈ Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2015 Türkiye Etkinlikleri Albümü: '... Kadınlar Yükselsin! (...Let Women Soar!)'
 "Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını" Konferans AlbümleriYa Vefa?...
Tasarımcısı, başmühendisi ve test pilotu olduğu Nu.D.36 tayyaresi ile kabul testleri için gittiği Eskişehir - İnönü Hava Meydanı inişinde 13 Temmuz 1938 günü  -piste hayvanların girmemesi için kazılan- hendeğe takılıp kırıma uğrayarak görev şehidi oldu Selahattin Reşit ALAN; Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilk Tayyare Mühendisi... ALAN'ın 37 yaşında iken havacılık yoluna hayatını feda ettiği günün 77’inci yıldönümüne tam 1 ay var!
Tüm samimiyetim, mesleğe saygım ve vefadan başka hiç bir güdü ve beklenti içinde olmaksızın 13 Temmuz 2015 gününe kadar birkaç kez daha paylaşarak hatırlatacağım bu gönderimde meslektaş büyüğüm ALAN ve onun aziz anısı ile ilgili değerlendirme ve önerilerimi özetlemek istedim:
O acı kazanın 13 Temmuz 2015 günü idrak edilecek 77 yıldönümüne tam BİR AY var!
 • ALAN'dan bir İZ için yapılabilecekler o kadar çok ki!
 • En iyilerini ve nereden başlanabileceğini bulabiliriz; ortak akıl ve işbirliği ile...
  
...
Tayyare Mühendisi Selâhattin Reşit ALAN ve onun aziz anısını yaşatmak ile ilgili seçenek önerilerden bu aşamada aklıma ilk gelen bir kaçını,
 • Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından,  ALAN'ın mecburi hizmetini yaparken “Alan II” tasarımını ve  Milli Müdafa Vekalaeti kaynakları ile “M.M.V. 1”  protoip tayyaresini inşaa ettiği, Eskişehir'de konuşlu ve  bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığının 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi'nde bulunan hangarın "Tayyare Mühendisi Selâhattin Reşit ALAN Hangarı" olarak isimlendirilmesi,
 • Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından, ALAN’ın  tasarımını yaparak NuDTA’da inşaa ettiği NuD.36 tayyaresinin kabul testleri için bizzat uçarak gelişinde havacılık adına  30’lu yaşların ortasında hayatını kaybettiği THK İnönü Tesislerinin “Tayyare Mühendisi ve Pilot Selâhattin Reşit ALAN  Yerleşkesi”  olarak isimlendirilmesi ,
 • Anadolu Üniversitesi  Rektörlüğü tarafından, Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan  “Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi” ve Eskişehir'de sivil havayolu ulaşımı ve pilotaj yükseköğretimi amaçları ile de kullanılan havaalanına  kapsayan bölümünün "Tayyare Mühendisi Selâhattin Reşit ALAN Havalimanı ve Havacılık Yerleşkesi" olarak isimlendirilmesi,
 •  Anadolu Üniversitesi  Rektörlüğü tarafından, Eskişehir Valiliği önderliğinde Hava Kuvvetleri envanterindeki hava araçları ile oluşturularak, zaman içinde Eskişehir Belediyesi düzenlemeleri ve başta TMMOB MMO UHUM-MEDAK olmak üzere STK'ların ve üniversitenin kavramsal ve bazı havacılık kuruluşlarının maddi katkıları ile geliştirilmiş ve 2010 yılında AÜ SHAUM Danışma Kurulu Üyesi olarak teklifim ve desteğimle yapılan girişimlerle Anadolu Üniversitesine devredilmiş Eskişehir Havacılık Müzesi'nin "Tayyare Mühendisi Selâhattin Reşit ALAN Havacılık Müzesi" olarak isimlendirilmesi,
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, (birkaç yıl önce, İstanbul Sultanbeyli’de de aynı isimle  ve yine havacılık uygulamalarına odaklı bir başka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lise açılması ile sektör profesyonelleri ve öğrenciler arasında da karmaşa yaratan Sabiha GÖKÇEN adının aynı isimli havalimanı yanındaki liseye daha fazla yakıştığı ddikkate alınarak) yakın zamanda büyük ve yeni yerleşkesine geçecek Eskişehir ‘deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adının“Tayyare Mühendisi Selâhattin Reşit ALAN  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilerek inşaatı süren bu yerleşkenin de sonunda “Tayyare Mühendisi Selâhattin Reşit ALAN Yerleşkesi” ismi ile anılması,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, ALAN’ın  teknik bilgisi ve Nuri DEMİRAĞ’ın sermayesi beraberliğinde oluşturulan ortak girişimin Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa türbesi yanındaki alanda 17 Eylül 1936 günü atılan temele sahip Nuri Demirağ Tayyare Atelyesi (NuDTA’) tesislerinin  bugün  bulunduğu alanda bugün  İstanbul Deniz Müzesi  olması nedeni ile bu müze içinde ALAN sayesinde gerçekleştirilen havacılık faaliyetleri ve hava araçlarının yer aldığı bölümün yeniden düzenlenerek “Tayyare Mühendisi Selâhattin Reşit ALAN  ve NuDTA  Müzesi” olarak isimlendirilmesi,
olarak belirtilebilirim.
.. ve İstanbul’da inşaatı süren yeni havalimanının gelişimi Atatürk Havalimanı faaliyetlerinin son bulması veya içerik değiştirmesine neden olması halinde Selâhattin Reşit ALAN isiminin verilmesinin uygun olacağını değerlendirdiğim önerilerimi de Aralık 2012 ayında yayınlanan "Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar: Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ" makalemin ve Mart 2014 ayında yayınlanan "Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabımın "Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ" bölümünün en sonunda yer vermiştim.
Ayrıca, uçak mühendisliği öğretim programına sahip yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerine ve meslek erbabına bir uçak mühendisinin bireysel ve mesleki kişiliği ile işine tutkusunu çok güzel anlattığını değerlendirdiğim, 
fotoğrafı beraberinde tesis, laboratuar ve dersane, toplantı salonlarından uygun olan(lar)ına Selâhattin Reşit ALAN isimini verebilir.
... 
Ulusal havacılık - uzay ve savunma endüstrilerimizin gelişimi sürecinde ilk olmuş ve ön almış alan ve tesislerimizin, çağdaş bir uygulama olarak endüstriyel sit haline getirilerek bugünün ve gelecek kuşakların kullanımına sunulması yanında bu süreçte eseri ve hatırası olanların da doğru ve yerinde anılmasının mesleki ve toplumsal dinamiklere önemli etkileri olabilecektir; çünkü "...ancak, kavranmış doğru bir geçmiş geleceğin pusulası olabilir!".
..
... eminim başarılabilir; istersek!
Selahattin Reşit ALAN adı ve eserlerinin bilinmesi, duyurularak yayılması, toplumsal farkındalığın artırılması ve -var ise ilavelerinizle- ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerin ulaştırılarak hayata geçirilmesi konusunda değerli yardımlarınızı esirgemeden katkı sağlarsanız minnetar olurum.
Jun 12, 2015

NOT (1) - :Belirtilen öneriler 15.06.2015 günü, önerilerle ilgili belirtilen kurum ve kuruluşların açık kaynaklardan ulaşılabilir en üst yönetici ve kurumsal e-posta adreslerine sunulmuştur.
Bugüne kadar alınan doğrudan ve dolaylı cevaplardan:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (08.07.2015)
 • "... Elektronik mektubunuzda sözü edilen bina, 1936 yılında temeli atılmış ve 1956 yılına kadar Nuri DEMİRAĞ, uçak atölyesi daha sonraları tekne onarım atölyesi, odun-kömür deposu ve temizlik deposu olarak kullanılmıştır. Söz konusu binanın 1970 yılında Deniz Müzesi'ne tahsisi ile kayıkların teşhir edilebileceği uygun bir hale getirilebilmesi maksadıyla çeşitli onarım ve ilave yapılmış, 7 Temmuz 1971 tarihinde de "Tarihi Kayıklar Galerisi" adıyla ziyarete açılmıştır. Bina "Tarihi Kayıklar Galerisi" olarak 2008 yılına kadar hizmet vermiş, bu tarihte yeni yapılacak müze binası nedeniyle yıkılmıştır.
...
 • ... Böyle bir bölümün açılması kuruluş amacımızın da dışındadır. Söz konusu bölüm açılsa bile konuya ilişkin günümüze kadar gelebilmiş herhangi bir eser ve belge de bulunmamaktadır."
Dz.K.K.lığına cevapları nedeni ile teşekkür ederek önerimi belirtilen duruma göre aynı gün (08.07.2015) yeniledim:
.." tespitinizi duymak tarifsiz acı verdi! Ancak, 
 • ALAN sayesinde gerçekleştirilen havacılık faaliyetleri ve hava araçlarının yer aldığı bölüm...” olarak o günkü NuDTA alanının bugün bulunduğu tesis içinde ayrılacak bir bölümün bugünün ve gelecek nesillerin ALAN adı, hatırası ve eserlerini bilmesi ve anması için -belirttiğiniz Havacılık Müzesi'nde Nuri DEMİRAĞ bölümünden de yararlanılarak- tablo, doküman ve hatta bazı araçlar ilave dilerek yeniden düzenlenmesi ve bugünkü müze ile ilgili tarihçe ve diğer (elektronik ve basılı) dokümanlara bu yaşanmışlık ve acı deneyimin işlenmesi sağlanamaz mı?
 • Mesajınızda yer aldığı gibi, bugünkü müzenin bir endüstriyel mirasın yok edilerek oluşturulduğu gerçeği ve bundan duyulan pişmanlığın tablolaştırılarak “işte NuDTA tam bu noktadaydı!” denilebilecek bir görünür duvara asılarak bundan sonra bu tip bir kıyımın yapılmasının önüne geçilmesine katkı verilemez mi?
.."
.
Eskişehir Anadolu Havalimanının "İsmi Hasan Polatkan Havalimanı” oldu!(09.07.2015) : Resmi Gazetenin 9 Temmuz 2015 (bugün) ve 29411 sayılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı (Karar Sayısı : 2015/7758)
"Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından işletilmekte olan Eskişehir Anadolu Havalimanının isminin “Hasan Polatkan Havalimanı” olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 2/6/2015 tarihli ve 5636622 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır."
Yayınlanan habere aynı gün (09.07.2015), vefa temeli nedeni ile,vefa temeli nedeni ile,
"Harika!... Ama, Eskişehir Tayyare Bakım Atelyesi'nde (1.HİBM) tasarladığı ve prototiplediği tayyarelerine dayalı olarak tasarımcısı, başmühendisi ve test pilotu olduğu Nu.D.36 tayyaresi ile kabul testleri için gittiği Eskişehir - İnönü Hava Meydanı inişinde 13 Temmuz 1938 günü kırıma uğrayarak görev şehidi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Tayyare Mühendisi Selahattin Reşit ALAN isminin verilmesini çok istemiştim bu havalimanına... ... ve bu amaçla önerilerimi de iki yıldır ilgililere sunuyordum; bu yıl da bir ay önce göndermiştim.ALAN'ın 37 yaşında iken havacılık yoluna hayatını feda ettiği günün 77’inci yıldönümüne tam 4 gün var; bekliyorum diğer önerilerimi de gerekçeli detayleri ile kapsayan "Ya vefa?..." başlıklı makaleme,http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150613yaVefaSRalan.pdflinki ile ulaşılabilir. Umut ederim Eskişehir Selahattin Reşit ALAN'da sahip çıkar; adı, eser(ler)i, hatıra(lar)ı hep anılır!"
yorumunu gönderdim.
NOT (2) - Kaynak: Mart 2014 ayı başında yayınlanan "Can'Ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar"  kitap içinde bir ara bölüm olarak yer verdiğim meslektaş büyüğüm Selâhattin Reşit ALAN hakkındaki ilk makalem,  geride kalan ALAN ailesi üyeleri ile 2014 yaz aylarında görüşmelerim sonrası, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) yayın organı "Kokpit’ten Bakış" dergisinin Kasım 2014 içinde yayınlanan 31’nci sayısında Türkçe olarak yer aldı: Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar: Selâhattin Reşit Alan 

NOT (3) - Kaynak İngilizce: Özgün hava araçlarının tasarımlarına dayalı üretim projelerinin ilgili gündemin ilk  sıralarını aldığı 2015 yılında düzenlenen  havacılık  - uzay & savunma alanında bölgenin en önemli fuarı olan IDEF için özel hazırlanan  “Defence Turkey” dergisinin Mayıs 2015 içinde yayınlanan  60’ıncı sayısında  da makalenin İngilizcesi yer aldı: Those Leaving a Mark on the Development of Industry in Turkey: Selâhattin Reşit Alan

 NOT (4) : Bu konuda geçmiş yıllarda yayınladığım duyuru kopyası:

 
NOT (5) : Bu makalenin *.pdf formatındaki kopyasında web sayfamın "Can'ca Güncel & Mesleki Çalışmalar" sayfasında yer alan "Ya Vefa?... T.C.nin İLK Tayyare Mühendisi Selahattin Reşit ALAN için Neler Yapılabilir???" başlığı ile erişişebilir.
Doğrudan erişim linki:


Destekleyin; Adınız Göklere Taşınsın!

 Destekleyin; Adınız Göklere Taşınsın!
Destekleyin; Adınız Göklere Taşınsın!

Geçen yıl  İTÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan "İTÜ ARIsat" isimli takım Teksas – ABD’de düzenlenen “CanSat Competition 2014” isimli model uydu yarışmasında birinci olmuştu; Turkcell Superonline desteğinde... İlgili duyuruyu, takip eden e-posta ile 18 Haziran 2014 günü yayınlamıştım.

Model uyduda dünya birincisi "İTÜ ARIsat Takımı" üyelerinden bazıları bir araya gelerek “İTÜ Roket Takımı” ismi ile 24-27 Haziran 2015  tarihlerinde Utah – ABD’de düzenlenecek “Intercollegiate Rocket Engineering Competition” isimli roket yarışmasına hazırlanıyor bu yıl...(ilgili görsel detay: http://www.cnnturk.com/video/ekonomi/turkiye/itu-roket-takimi-adinizi-goklere-tasimak-istiyor)

Ancak, “İTÜ Roket Takımı”nın maddi desteğe ihtiyaçları var!
...ve bu desteği yarışacak Vecihi-II roketleri üzerinde “adınızı göklere taşıyarak..” sağlamak istiyorlar:

"İTÜ Roket Takımı Bağış" açıklaması ile Vakıf Bank Osmanbey Şubesinde (006) İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı’nın (Hesap No: 00158007294014071 & IBAN: TR38 0001 5001 5800 729 4014071) hesabına  250 TL bağış yapanın ismi roketlerinin üzerine yazılacak...

İTÜ Roket Takımı ile iletişim için: +90 554465 9795 & iturokettakimi@gmail.com


 https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAN3AAAAJDhhZmUxNjJmLTkwNmMtNDhlNy1hYmMyLWU2YWYxYWI3OTQxMg.jpg
https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAALwAAAAJGNmMGI5ZWRmLTY0N2QtNGQxZS04OGM0LTYyYTBjMzk2NzE1YQ.png
NOT (1): Konunun İngilizcesini de Dr. ERKOCA yayınlanmış; "Supporting ITU Rocket Team".. Teşekkkürler.      https://www.linkedin.com/pulse/supporting-itu-rocket-team-arif-emre-erkoca-phd

NOT (2)“İTÜ Roket Takımı"nda yer alan gençlerle biraz önce (8 Haziran 2015 saat 22:45) konuştum; ABD'de konaklama ve (yük ve personel) transfer ihtiyaçları açık görünüyor... 

NOT (3): Geçen yılın "İTÜ ARIsat" isimli takımından doğan bir başka takım da  "İTÜ PARS Roket Takımı"; hibrit roket motoru ile uğraşıyor...
https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAALKAAAAJDQ0ZTcwYTBkLTY3MjMtNGZkMS04NDE1LTRiZTk0MzMwZWJkYw.jpg

NOT (4): IREC (Intercollegiate Rocket Engineering Competition) 2015 Gelişmeleri: 1.     İTÜ Roket Takımından (RT - 21.06.2015 / 20:47) mesaj:

Yarışmanın yapılacağı Utah eyaletine ulaşmış ekip... Eksik olan malzemeleri de tamamlayıp evde çalışmaya başlamışlar; dün bütün gün ihtiyaçları olan potasyum nitrat temini ile uğraşmışlar. Kolaylıklar diledim; siz de duanızı eksik etmeyin, lütfen!

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAANpAAAAJGMwZmE1OTE0LTMxMmYtNDJjZS05ZDdkLWZlMDFkNDA2MjQ2OA.jpg
https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAJBAAAAJDQzMzMwMWFmLWRmMzktNDNjMy1hMmY1LWEyODYxMjk3YTc1YQ.jpg
https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAKvAAAAJDRmNjliZGUxLWM0ZGEtNDE4ZS05OWM4LWVkNTgyODhiN2ZhOQ.jpg
2.   İTÜ RT (27.06.2015 / 07:22):

"İTÜ Roket Takımı Roket fırlatmasını başarıyla gerçekleştirmiştir."
https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAICAAAAJDRiOTliYjljLTAxYmEtNGM2OS05M2NiLWFiNDc4MjNlZDNiMQ.jpg

3.   İTÜ RT (28.06.2015 / 11:25):  

" ...maalesef yarışmadan bir ödül elde edemedik.
Elektronigimiz calismadigi icin paraşüt açamadık; dolayısıyla recovery yapamadık ve bu puanımızı oldukça düşürdü...
Geriye kalan hemen hemen her şeyden tam puan almamıza rağmen sadece ilk iki sırayı açıklayan yarışmadan herhangi bir ödül alamadık."

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAL2AAAAJDYwYzNjZThhLTk0YjktNGY0Yi05YzljLTVkYzdhNGRjNGUxOA.jpg


...

Hemen cevapladım: .


"Mücadeleniz için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum; gözlerinizden öperim!"

 

...ve İTÜ RT üyelerinden rica edeceğim:


"...en değerli kazanımınız inancınız ve size inananların destek ve katkıları ile elde ettiğiniz deneyimizdir. Şimdi ilk iş, (ne olu, niye oldu, nasıl daha iyi olurdu, daha iyisi için "ne - ne zaman - kim tarafından" yapılmalı sürecinde alınan dersleri tespit edip içselleştirmeniz ve yazılı kayıt altına alarak paylaşmanızdır!"


NOT (5): İTÜ RT (10.07.2015) Sonuç Bildirimi ve Teşekkürü:
https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAL1AAAAJDgzYTdlYTI2LWJkNWYtNDZlOC1iNGRkLWJiOTM4MGM1NmRkMg.jpg
https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAMuAAAAJDYyYjQ5ZDVjLTc0ZTQtNDA1NC05NTBlLTcyNDU1NzkwMDI2Yw.jpg

NOT (6):  İTÜ RT (17.08.2015) Destekçilerine Teşekkürü:

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAANdAAAAJDdiYzljYjc1LWMxYmItNDk2My04MTVjLTViMzVhNzE5NDBiYQ.jpg


https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAZyAAAAJDBkZmFmNzJiLTNkMTAtNDI5Yi05MjIwLTRhZmVmMjIxMGM4Mw.jpg


Diğer Detaylar:
·         

İz'ler de İz Bırakır!
"Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabında havacılık ve savunma odağında endüstrimizde iz bırakan bazı kişi, grup ve kurumları araştırrak yazmıştım ama okunduğunda bırakabileceği izlerin bu derinlikte duygu yüküne ve sıcaklığa sahip olacağını düşünememiştim...

Kitabın okurlarına bıraktığı izlerden bazıları eleştri olarak yeni baskılarda gelişme yönünde katkı sağlarken bazıları da gönül telini titreten değerlendirmeler halinde ulaşıyor... Bu izleri zaman ayırıp yazanlara ve paylaşanlara Can-ı gönülden teşekkürler...
Bazılarını paylaşayım istedim; işte "Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabının bıraktığı bu izlerden....
Sayın  Reyyan DEMİR'in paylaşımları...
Sayın  Simge SEKİN''in paylaşımları...
Sayın  Bilge KUM'in paylaşımları...
Sayın  Gamze ÖZMAY in paylaşımları...
Sayın  Mehmet TONER'in paylaşımları...
Sayın  Mahfi EĞİLMEZ'in paylaşımları...
Sayın  Tınaz TİTİZ'in paylaşımları...
Sayın  Bülent AĞAOĞLU'in paylaşımları...
Sayın  Cemal EKİN'in paylaşımları...
Sayın  Haluk SAVAŞ'in paylaşımları...
Sayın  Süleyman GÖKOĞLU'in paylaşımları...
Sayın  Naz ELDEN'in paylaşımları...
Sayın  Deniz ÖZTÜRK'in paylaşımları...
...
Siz de "Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabı ile ilgili değerli eleştri ve değerlendirmelerinizi yazılı olarak benimle (can.erel@canerel.com.tr) paylaşırsanız ondan da yararlanılacaktır; şüphesiz!
... ki reaksiyon zinciri devam etsin!
...
Kızılderili'ye birkez daha inandım;  "... her ölümlü, adı, eseri ve hatırası son kez anılana dek yaşar!"  
Jun 6, 2015

NOT: İlgili daha önceki paylaşımlarımdan bazıları:

Türk Havacılığında 1 Haziran!
Bugün 1 Haziran!...
1 Haziran günü Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş günü olarak kabul edilerek "Hava Kuvvetleri Günü" olarak kutlanmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri'mizin 104'üncü yıldönümü "Hava Kuvvetleri Günü"müz kutlu olsun!.
ve....
...ve 1 Haziran aynı zamanda 1’nci Hava İkmal Bakım Merkezi’nde 1 Haziran 1967 yılında dönemin Cumhurbaşkanı tarafından hizmete açılan aynı zamanda turbo motorlar başta olmak üzere ülkenin en köklü ve en gelişmiş tekenolojik alt yapısına sahip Jet Revizyon Tesislerinin de kuruluş yıldönümüdür.
 
Jet Revizyon'daki motor ve destekleyen tesislerde motor kontrol aksesuarları ile ilgili imkan ve kabiliyetler, yıllar içinde sürekli gelişerek 1990'lı yıllarda ulaştıkları seviye ile, 1. HİBM'ni uçak motorları bakım - onarım ve yenilemesi alanında bir küresel Teknoloji Mükemmeliyet Merkezi kabul edilmektedir.
... ve bugün 1.HİBM ve yetenekleri dikkate alınarak F-35 (Joint Strike Fighter, JSF) muharip uçağı için belirlenmiş küresel lojistik destek sisteminde F135 motorları ile ilgili Avrupa idame bölgesinde ilk motor ağır bakım tesisinin Türkiye olarak belirlenmesi kararı sürpriz değildir; çok da doğrudur!
Böylece, Jet Revizyon kurumsal inancının "Gelenekten Geleceğe" sözü ile simgeleştirdiği uzgörü de hayat bulmuştur!
Artık, bu imkan ve kabiliyetler ile, devletlerarası anlaşma hükümleri ve küresel pazar iş gereklerine uygun ve işbirliği yaklaşımı ile oluşturulacak iş modeli kapsamında (1.HİBM motor, kontrol ve aksuarları sahasındaki imkan ve kabiliyetlerinin bir ana yüklenici - işletim organizasyonu yapısı altında)  Avrupa bölgesinde uçaçak tüm JSF uçak motorlarının bakım, onarım ve yenileştirmeleri (revizyonları) yapılacaktır; 2018 yılı sonrasında...
...
Kutlu olsun!...
Kutlu olsun!...

Başta emek verip çalışarak, gelişimine katkı sağlayarak Jet Revizyon'u oluşturan saygıdeğer büyüklerimin,  “Jet Revizyon”un gelenekten geleceğe sürekli gelişim felsefesini oluşturduğumuz, ona inanarak gönül vermiş meslektaş ve arkadaşlarımın 48'inci yıldönümü kutlu olsun!.
 
Emekleri ile kazandırdıkları bu kutsal ocağı kendisinde sonrakine emanet ederek herbirimizin taşıdığı sorumluluk ve yaşadığı sevincin artmasını, sürekli gelişimin yaşanmasını büyüklerimizi minnetle anıyor, aramızdan ayrılanlara rahmet diliyor, çalışan ve emekli olan tüm Jet Revizyon'culara aile bireyleri ile birlikte sağlık, mutluluk, emniyetli çalışmalar ve başarılar diliyorum; yarın ana yüklenici olarak işletimi yapacaklara da kolaylıklar...
 Jun 1, 2015