9 Ağustos 2012 Perşembe

Hava Araçlarında Ambulans ve Hasta/Yaralı Taşıma Kitleri Örneği

Hava araçlarında kullanılan ambulans (EMS, Emergency Medical Services) ve hasta/yaralı taşıma  (SLS, Stacking Litter System) kitlerine yönelik bu değerlendirmede hava araçlarının iç döşemesi ve zırhlanması konularında yaptığı üretimler ile dikkat çeken bir KOBİ’nin sistemleri incelenecektir.


Hava Ambulansı Tarihi

Tıbbi amaçlı müdahaleler yapılabilmesi ve hasta/yaralıların tahliye edilmesi konusunda hava araçlarının kullanılması hemen hemen havacılık tarihi ile yaşıt bir öngörünün sonucudur ve uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir. 

Dünyada hava araçlarını ambulans olarak ilk kullanan “The Australian Royal Flying Doctor Service”in kurucusu Bay John Flynn’dir.

Başlangıçta bir öngörü kabul edilen bu yaklaşım 17 Mayıs 1928 günü alınan bir acil yardım talebine Dr. K St.Vincent Welch’in pilot Arthur Affleck ile QANTAS’dan kiralanmış bir De Havilland 50 uçağı ile Cloncurry’den Julia Creek’e gidişi ile gerçek haline gelmiştir.

Hava ambulansı için ilk ticari helikopter sertifikasyonu 15 Ocak 1945’te yapılmıştır. 

Kuzey Kore Ordusu, Kore Cumhuriyeti topraklarını 25 Haziran 1950 tarihinde işgal ettiğinde de helikopter ile “hayat kurtarma” fikri hayata geçirilmiştir. Kore Kara Kuvvetleri’ndeki helikopterler, Ordu Sağlık Başkanlığı emrine verilerek, Kara Kuvvetleri Seyyar Hastanesi destek programında kullanılmıştır. Bu uygulama sonucu, cephede nitelikli bir tıbbi müdahale biriminden en az 30 dakika uzakta olan askerlerden çok ciddi hayati tehlike taşıyanlar bile helikopterin sürati ve harekat elastikiyeti sonucu hayata döndürülebilmiştir. Savaş sona erdiğinde hava yoluyla tahliye edilen yaralı askerlerin sayısının yaklaşık 25000 olduğu tespit edilmiştir.

Vietnam’da da “Huey” helikopterleri yoğun olarak hava ambulansı amaçlı kullanılmıştır.

Bu deneyim travma vakalarında hızlı tahliyenin yaralının yaşama döndürülmesindeki önemini kesin olarak kanıtlamıştır.

Helikopterlerin hava ambulansı amaçlı sivil amaçla kullanımı ise ilk kez Avrupa’da gerçekleşmiştir.

İsviçre, 1957’de Bell 47 helikopteri ile ilk defa hava ambulansı amaçlı hizmetine başlamak için kredi kullanmıştır.

Hava ambulansı amaçlı olarak 1968 yılında kullanılan ilk türbin motorlu helikopteri de, bir Bell 206 olmuştur.

Helikopter kullanılan hava ambulansı uygulamalarının bir endüstri haline dönüşmesi Denver-Colorado’da bulunan St. Anthony Hastanesi tarafından başlatılmıştır. St. Anthony Hastanesi 24 saat esaslı hava ambulansı hizmetini özel olarak finanse ederek 1972 yılında başlatmıştır.

Hava ambulansı işletmelerinin sayısı 1980’lere gelindiğinde yirmi beş adede ulaşmıştır. Bu yıllardan sonra sayıları hızla artan hastane bağlısı ambulans helikopteri işletmeleri;  
 • Artan sürat ve azalan acil müdahale zamanı;  
 • Artan menzil ve paralelinde uzak ve erişilmesi zor konumlarda olan hastaların bile nitelikli tıbbi müdahale kaynaklarına kısa sürede kavuşması,  
 • Yarattığı ekonomik değerler,
ile dikkat çekici seviyelere ulaşmıştır. 

Bu yöntemin ülkemizde kullanılması çalışmaları da öncelikle silahlı kuvvetlerde başlamıştır. Bu uygulamada olağan üstü hallerde mevcut hava aracı iç konfigürasyonda yapılan küçük tadilatlarla (tıbbi müdahale amacı olmaksızın) hasta nakli yapılması ve sonralarda özellikle sabit kanatlı bazı hava araçlarının ambulans görevi yapak şekilde tadil edilmesi gerçekleştirilmiştir.

Türk sivil havacılığından ambulans uygulamaları sistematik anlamda son birkaç yıl içinde uygulama dönük adımlar atılmış olsa da hava araçlarının mevcut konfigürasyonları ile hasta nakli amacı ile kullanıldığı bilinmektedir.

Uçak ve helikopter kullanılarak ambulans hizmetinin yapılması için hastanın taşınabilmesine uygun bir ortam yaratılması yanında uçak içinde tıp ekibinin görev yapabilmesini sağlayacak tıbbı donanımın da kullanılabileceği olanakların bulunması gereklidir.

Son yıllarda “Doğal ve İnsan Nedenli Felaketlerin" (Natural/Man Made Disasters) artması ve bu felaketlerin yaşandığı bölgelere her zaman kara yolu ile ulaşılmasının mümkün olmamasının yaşanarak anlaşılması hava araçları ile ambulans hizmetlerinin önemini sürekli gündeme getirmiştir.

Bugün Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından helikopter ve uçaklardan oluşan bir ambulans filosunun kontrat karşılığı hizmet vermesi çalışmaları hız kazanmıştır.

Söz Konusu KOBİ Şirketin Hava Ambulans Kitleri

Şirket, 1990 yılından beri ABD başta olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde ambulans hizmeti veren hava araçlarına ihtiyaç duyulan bu ortamın oluşturulmasına yönelik kaliteli, güvenli ve sağlam ambulans kitleri üretmektedir.

Şirket tarafından üretilen yüksek kaliteli ve kolay monte edilebilen ambulans kiti donanımlarının kullanılması ile uçak ve helikopterlerin kısa sürede normal kullanım (taşıma, VIP gibi) konfigürasyonuna çevrilmesi veya tekrar ambulans hizmeti verebilecek hale getirilmesi dakikalar ile sayılabilen bir süre içinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda aynı uçak ve helikopterle farklı talepler karşılanarak kullanım süresi artırılabilmekte ve işletim maliyetleri düşürülebilmekte ve işletmeye büyük bir elastikiyet ve performans sağlayabilmektedir.

ABD Sivil Havacılık Otoritesi FAA tarafından onaylı bir üretici (Parts Manufacturing Authority) olan şirketin EMS ve CMS gibi hava aracı üzerinde kullanılan donanımını hava aracı üreticilerinin Tip Sertifikası’na (Type Certifiate) (TC) dayalı olarak geliştirilen ve yine FAA tarafından onaylanan Tamamlayıcı Tip Sertifikası (Supplemantal Type Certificate) (STC) ile üreterek teslim etmektedir. 

Söz konusu KOBİ şirketin hava ambulans kiti ürünleri yanında, büyük afetlerde yolcu uçaklarında kullanılan CMS (Commercial Medical Strecher, hasta/yaralı taşıma kiti) donanımını da üretmektedir.


Söz Konusu KOBİ Şirketin Sabit Kanatlı Hava Araçlarına (Uçaklara) Yönelik EMS Ürünleri 

Uçaklara yönelik hazırlanan şirketin tıp ürünleri PLUS (Patient Loading Utility System) adı verilen hasta yükleme destek sistemi üzerine yapılandırılmıştır. Bu sistem ALS PLUS olarak da adlandırılmaktadır. PLUS aşağıdaki iki ayrı ünitenin bir araya gelmesi ile oluşur:PLUS Ana Ünitesi (PLUS Base Unit) 

Uçakla direk temas halinde olan ve tüm sistemin uçakla ara yüzünü oluşturan elemanıdır. Konuşlanacağı yerdeki koltukların çıkarılması sonrası bunların sabitleme kızaklarına bağlanır. Standart boyutları 180x46x25 cm ve yaklaşık ağırlığı 68 kg.dır. İçinde bulunan sistemler:
 • Oksijen Sistemi (~3,8 saat, 15 lpm@50-55 psi),  
 • Basınçlı Hava Sistemi (55 psi),
 • Vakum Sistemi (~22 in-Hg), 
 • Inverter (1000 Watt). AeroSled Sedye (AeroSled Stretcher) 

Hastanın veya konfigürasyona göre hastayı destekleyecek diğer donanımın taşındığı, ana ünite ve yükleme sistemi üzerinde kayarak hareket eden ve tek el ile hareket ettirilebilme, kilitlenebilme ve çözülebilme özelliğine sahip sedyedir. 

Yükleme Sistemi (PLUS Loading System) 

AeroSled Sedye üzerindeki hastanın uçak içine alınması veya uçaktan çıkarılması için kullanılan ve kullanım sonrası katlanarak bagajda taşınan yükleme/boşaltma ara birimdir.
Söz Konusu KOBİ Şirketin Döner Kanatlı Hava Araçlarına (Helikopterlere) Yönelik EMS Ürünleri  

Şirketin helikopter içine yönelik uygulamaları MedDeck hasta taşıma platformu ve MedPak ALS (Advanced Life Support) gelişmiş hayat destekleme modülü kullanılarak yapılır.


MedDeck 

Sisteminin kapsadığı elemalar:  
 • Bağlama Tablası (Attachment Plate) Bir bağlama tablası “Upper/Receiving Deck” “Rotating Trolley System” ve “Base Plate” gibi alt parçalardan oluşur. 
 • AeroSled Sedye (AeroSled Strecher RS) 

Hastanın veya konfigürasyona göre hastayı destekleyecek diğer donanımın taşındığı, ana ünite ve yükleme sistemi üzerinde kayarak hareket eden ve tek el ile hareket ettirilebilme, kilitlenebilme ve çözülebilme özelliğine sahip sedyedir . 

Ayrıca, 
 • Pilot Ara Bariyeri (Pilot Barrier),
 • Perde (Curtain),
 • Sıvı Tablası (Fluid Pane) 

kalemleri de mevcuttur.

MedPack

Sistem genelde helikopterin kargo bölümüne takılan modüler bir (ALS) gelişmiş bir hayat destekleme sistemi elemanıdır.  Elemanları:

 • Oksijen Sistemi (~3,8 saat, 15 lpm@50-55 psi),
 • Basınçlı Hava Sistemi (55 psi) ,
 • Vakum Sistemi (~22 in-Hg),
 • Inverter (1000 Watt).  

Diğer opsiyonel üniteler:
 • MedWall,
 • MedTower,
 • MedCabinet,
 • MedFloor (Helikopter tabanının tıbbi malzeme ve yaralı akıntıları yanında ortamda oluşabilecek nemden etkilenmesini minimize eden (LifeGuard) taban kaplama sistemidir).Neden Bu Tip Ambulans Kitleri?

İşletime Hazır Olma Zamanı, Kullanım Kolaylığı ve Elastikiyeti

Modüler Tasarım

Söz konusu KOBİ şirketin ürünleri hava araçlarının iç yapısında modüler tasarımın getirdiği elastikiyeti, rahatlığı ve kullanım kolaylığını yaşatır.. Ürünler kullanım kolaylığına sahip oldukları gibi özel bir teknik ihtisasa sahip olmayan biri tarafından bile hava araçlarına takılmaları veya sökülmeleri birkaç dakika içinde gerçekleştirilir. Ürün yapılarının sahip oldukları hafiflik ile ekipman iki kişiyle bile hava aracı içine sokulması ve çıkarılması mümkündür.

Düşük Ağırlık

Söz konusu KOBİ şirketin hava ambulans sektöründe hafif ekipmanın ve sürekli en son teknolojiyi kullanarak zamanın en hafif sistemleri üretmenin önem ve gerekliliğine inanmıştır. Kullanıcılar ekipmanın hava araçlarına sokulması ve çıkarılması rahatlığına ve uçak performansındaki minimal etki ile yaratılan faydaya hayran kalmaktadır. Sistem içinde hafif inverter ve konverter, oksijen sistemleri için (kompozit/kevlar tüpler gibi) yeni malzemeler kullanılmaktadır. Bu elemanların kullanımı ağırlığı azaltmanın yanında sistemin toplam kalitesini de olumlu etkilemektedir.

Sistem Elemanları Kalitesi

Şirketin AeroSled PLUS, MedDeck, and MedPak ürünlerini havacılık standardında ve en yüksek seviyede tıbbi kalitede malzemeler kullanarak üretir. Bu yüzden uçaklarda kullanılan ürünlerde 10 yıl ve helikopterlerde kullanılan ürünlerde 2 yıl malzeme garantisi verilebilmektedir. Kullanılan ürün ona en çok ihtiyaç duyduğunuzda göreve hazırdır; gayri faal olmaz..

Az Hacim

Uçaklarda ve helikopterlerde kullanılan ürünler en az hacim kaplayan ve dikkat çekecek tarzda tasarlanmıştır. Söz konusu KOBİ şirketin ürünleri hastaya erişimi maksimize edecek tarzda tabana yakındır ve ağırlık merkezinde en düşük etkiyi oluştururlar.

Tasarruf

Az Bakım

Şirketin ürünleri sektörde en düşük maliyetine sahiptir. En üst seviyede müşteri desteğine sahip yüksek kalitedeki sistem elemanları hava aracınızın Söz konusu KOBİ şirketin ürünleri nedeni ile yerde kalmayacağını garanti eder..

Hava Aracında Aşınma ve Eskimenin Az Olması

Şirketin yükleme sistemleri dar alanlarda dahi hava aracı sızdırmazlık elemanlarına, kapılara iç donanım ve mefruşata zarar vermeden işleyebilecek tarzda tasarlanmıştır.

Mürettebat Yaralanmalarında Azalma

Hasta konforu ve yolcu emniyetini amaçlayarak hava aracı içi hasta yüklemesinde seviyeyi muhafaza eden eşsiz bir yükleme sistemi yaratılmıştır. Sonuçta hasta konfor ve yolcu emniyet seviyesi artarken, mürettebat yaralanmaları ve dolayısı ile iş kazası tazminatları ile kaybedilen zaman da minimize edilmiştir.

Kurulum/Montaj Kolaylığı

Şirketin ürünlerinin benzersiz tasarımı nedeni ile kullanıcı hava aracının tabanında tadilat yapmak zorunda değildir. Ürünle ilgili kablolama, Söz konusu KOBİ şirketin firma tarafından ürünle beraber sağlanan özel kablo kiti ile yapılır. Sistemin hava aracına kurulmasında bu kablolama haricinde, özel bir konfigürasyona ihtiyaç yoktur, bağlama için koltuk bağlama bölgeleri kullanılır.

Yükleme Sistemleri

Uçaklarda ve helikopterlerde kullanılan sistemlerin en önemli bir tarafı da yükleme sistemleri tasarımıdır. Söz konusu KOBİ şirketin firması hava aracının dışında seviye yükseltisini tamamlanması nedeni ile hava aracı içinde hiçbir yükseltme işlemine gerek duyulmayan tasarımı ile gurur duymaktadır. Uçak yükleme sistemleri baz üniteye bağlanan ve uçak dışına çıkabilen rampa fazla efor harcamadan hastanın içeri ve dışarı hareketine olanak tanımaktadır. Helikopterlerde içeride herhangi bir kaldırma olmaması için kapı dışına uygun bir pozisyonda çıkabilmeye yönelik, yanal hareketler yapabilen, ileri geri oynayabilen ve kilitlenmesi sonrası yerinde 360 derce dönebilen hareketli eksenli MedDec (receiving deck) tasarlanmıştır.

Müşteri İsteğine Göre Üretim

Söz konusu KOBİ şirketin müşterinin özel taleplerini karşılayabilmek için ekipmanına ilaveler/tadilatlar yapabilmektedir. Çekmeceler, ısıtmalı kutular, kilitli uyuşturucu ilaç muhafazaları, gas çıkış uçları, altimetreler, dijital oksijen gösterge ve saatleri, dolaplar yapılabilecek ilavelerden bazılarıdır. Çocuk ve yetişkin hastaları helikopter, iş uçağı ve yolcu uçakları arasında taşınmasını sağlayacak küvez taşıyan sedyeler de üretilmektedir.
Söz Konusu KOBİ Şirketin Sabit Kanatlı Hava Araçlarına (Uçaklara) Yönelik SLS Kit Ürünleri 


Hava araçlarında birim faydalı tabanı alan kullanılarak hasta taşınabilmesi amacı ile kullanılan, ihtiyaca göre yapılan ilavelerle kabiliyetleri artırılan taşıma sistemleridir.

Şirketin SLS ürünleri;
 • Doğrudan hava aracı sandalye bağlantılarına tutturularak veya standart askeri palet 463L üzerine kurulur[1].
 • Her türlü taşıma sedyesi ile kullanılabilir ve FAA STC sertifikası ile temin edilir.. 

Bu tip SLS ürünlerinin;
 • Büyük kargo uçaklarına büyük bir operasyon elastikiyeti sağlamıştır.
 • Her türlü hasta taşıma sedyesi ile kullanılarak hastaların naklinde kullanılır.
 • Büyük nakliye helikopterleri (Part 29) ve nakliye uçakları (Part 25) içinde kullanılır.
 • Askeri Standart askeri palet 463L üzerine veya doğrudan hava aracı sandalye bağlantılarına tutturulur.
 • Montajı özel bir takım gerektirmeden ve 10 dakika içinde gerçekleştirilir.Söz Konusu KOBİ Şirketin SLS Kitlerinin Özellikleri
 • Sistemin toplam ağırlığı 68kg altındadır.
 • Sisem her türlü hasta taşıma sedyesini veya sedyesi olamayn yaralıları destekleyebilir.
 • Ara perde bağlantısı gerektirmez.
 • Hasta taşıma sedyesini destekleyen tablalar aleminyum balpeteği malzemeden yapılır.
 • Seviyeler 2,54 cm aralıklarla yükseltilip/alçaltılabilir.
 • Dört hasta taşıma sedyesi taşıyacak şekilde uzatılabilir.
 • Sistem 16g öne ve 20g aşağı test edilmiştir.

Söz Konusu SLS Kitleri ile beraber kullanılabilen diğer sistemler

Advance Life Support (ALS) System
 • SLS üzerine ilave aksesuar olarak bağlanır.
 • ALS sistem üzerine özel bir takıma ihtiyaç duyulmaksızın, hasta baş tarafına komşu olacak şekilde bağlanır.
 • Standart ALS paketinde 28 VDC basınçlı hava pompaları, 28 VDC vakum pompaları, (gerekmesi halinde) AC elektrik inverteri mevcuttur.
 • Tıbbi oksijen sistemi için düşey bölme vardır (Oksijen miktarı program ihtiyacına bağlıdır).
 • Kullanıcıların belirleyeceği standartlara uygun elektrik, oksijen, vakum portları mevcuttur.
 • Uçak tipine bağlı farklı SLS'ler için uyumludur.

SLS Aydınlatma Sistemi
 • Quick Pin ile takılabilir.
 • Tüm SLS tipleri ile kullanılabilir.
 • Şarjedilebilir batarya paketi mevcuttur.
 • İki adet quick release bağlanan fırdöndü yardımcı lambası mevcuttur.
 • Gece görüş gözlüğü (NVG) uyumludur.
 • Sökülebilir kazboynu kolları vardır.


Söz Konusu SLS Kitleri ile Diğer Hasta Taşıma Sistemlerinin KarşılaştırmasıDiğer SLS Kitleri
Bu Şirketin SLS Kiti
Ürününün Avantajı

Standart palet 463L palet hariç yaklaşık 125kg.dır.


Toplam ağırlığı 68kg.dır.


Kurulu ağırlıktaki esaslı düşme nedeni ile faydalı yük artışı sağlanmaktadır.


9g yük ile test edilmektedir.


Öne 16g ve aşağı 20g ile test edilmektedir.


Kullanıcıya artan emniyet sağlar, geniş bir yelpazede yer alan uçak çeşitlerinde kullanılır.


Hastanın bağlanması ve  tutulması için belirli bir taşıma sedyesi gerektirir.

Yapısı içinde taşıma tablası takılıdır.


Kullanılan hasta sedyesine balı olmaksızın bağlı olacak ve emniyetli bir şekilde taşınır.


Standart 463L paleti gerektirir.


Standart 463L paletli veya bu palet olmadan kullanılabilir.


Geniş bir yelpazede yer alan uçak çeşitlerinde kullanılması ile daha önce fark edilmeyen bir elastikiyet sağlar.


Kargo yükleme sistemi gerektirir ve uçak konfigürasyonu için ciddi miktarda zamana ihtiyaç vardır.


İnsan gücü ile hava aracına yüklenir, mevcut konfigürasyona uyum sağlar ve bir teknisyen tarafından 10 dakika içinde mote edilir.


Uçak konfigürasyonu değişimi için yerde bekleme zamanını azaltır, kapladığı faydalı (insan ve lojistik) alanını azaltabilmek için kaydırılabilir ve taşınabilir, montajında özel bir takım veya cihaz gerektirmez, palet kullanılmayan hava araçlarında da kullanılarak harekat etkinliğini artırır.


Basit muhafaza kutusu.


Ömürboyu garantiye sahip, insanın taşıyabileceği MIL SPEC 810 muhafaza kutusu.


Uzun SLS ömrü boyunca koruyacak çok daha dayanıklı muhafaza kutusu – muhafaza kutusu bazı SLS elemanlarını kirlenmeden korur.


9g hava aracında hasta taşıma sedyesi istasyonu başına en fazla 125kg. taşıma kabiliyeti vardır.


Üst hasta taşıma sedyesinde 125kg. taşıma kabiliyeti korunurken, en alt iki hasta taşıma sedyesinde 147kg taşınabilmektedir.


Harekat kabiliyetini artırarak daha geniş yelpazede hasta taşınması gereçekleştirilebilir.


Kısıtlanmış tasarım ilave tıbbi cihaz takılması çözümlerini gerektirir.


Kargo çekmecesi seçenek olarak sunulabilmektedir.


Hava aracında bir tadilat gerektirmeden ALS kabiliyetini de kapsayacak şekilde genişletilebilir.


Belirli tasarımı nedeni ile durağan sistem.


Çok geniş bir yelpazede yer alan harekât senaryolarına uyum sağlayacak geliştirilebilir ve genişletilebilir temel yapı.


Çok küçük tadilatlarla çok geniş yelpazede değişik hava araçlarına kurulabilir – Gece Görüş Gözlüğü (NVG) uyumlu LED aydınlatma sistemi ve değişik tehditlere koruma sağlayacak zırh montaj paneli takılmasına da olanak tanıyacak ve ALS kabiliyeti de olan SLS Sikorsky S-92,UH-60 Blackhawk, KC135, C-40C ve Casa 212 hava araçlarında kullanılabilir.


Sınırlı miktarda sivil havacılık otoritesi onayına sahiptir.


FAA TSO (The Stationery Office) ve birkaç uçak tipinde FAA STC (Supplemental Type Certification) onayına sahiptir.


Askeri havacılık deneyimi SLS çözümünün FAA onayını desteklemektedir.

Söz konusu KOBİ şirketin ürünleri yoğun olarak askeri havacılıkta kullanıldığı gibi dünyanın dört bir yanında sivil hava araçlarında da kullanılmaktadır.
Bu KOBİ Şirketin Diğer Özellikleri…

Söz konusu KOBİ şirket hava ambulans ve tıbbi müdahale hizmetlerinde kullanılan EMS uygulamalarından askeri standartlara sahip zırh sistemlerine ve çok üst seviyeli VIP’lere (VVIP) yönelik talebe göre hazırlanmış iç tasarım elemanlarına kadar geniş ürün yelpazesinde çözümler sunabilmektedir.

Şirketin ürünleri, en üst seviyede çözüm ortağından beklenebilecek bilgi, deneyim ve desteğine sahip olarak, dünyanın dört bir yanında çok farlı görevler için kullanılmaktadır..

Deneyim

Araştırma ve geliştirme programları ile desteklenen şirket FAA Repair Station (FAA RS), FAA Parts Manufacturing Approval (FAA PMA) ve EASA kabulünü de almış, firmayı müşterinin zorlu taleplerini bile karşılayacak ender bir seviyeye taşımıştır.

Söz konusu KOBİ şirketin ürünlerinin pek çoğunu yaratan ve kuran yetenekli personeli arasında FAA onaylı (A&PM) teknisyenleri ve atanmış üretim-kontrol temsilcileri (DMIR) de yer almaktadır. Bunlar ürünleri yerinde takip ederek kurulum ve ürünleri kullanacak pilot ve mürettebatın eğitimlerini de gerçekleştirirler. FAA PMA yetkisi ile hava aracı içinde kullanabilmek için ender parçalar yaratmaya, kullanmaya ve kalite taahhüdünde bulunmaya olanak vermektedir.

Kalite

Söz konusu KOBİ şirketin sadece ama sadece havacılık standardında ve en yüksek seviyede tıbbi kalitede malzemeler kullanarak ürünlerini üretmektedir.

Bu taahhüt nedeni ile uçaklarda kullanılan ürünlerde 10 yıl ve helikopterlerde kullanılan ürünlerde 2 yıl malzeme garantisi verilebilmektedir. Kullandığınız ürün ona en çok ihtiyaç duyduğunuzda göreve hazırdır; gayri faal olmaz..

Söz konusu KOBİ şirketin hava ambulans sektöründe hafif ekipmanın ve sürekli en son teknolojiyi kullanarak zamanın en hafif sistemleri üretmenin önem ve gerekliliğine inanmıştır. Kullanıcılar ekipmanın hava araçlarına sokulması ve çıkarılması rahatlığına ve uçak performansındaki minimal etki ile yaratılan faydaya hayran kalmaktadır. Sistem içinde hafif inverter ve konverter, okisjen sistemleri için (komposit/Kevlar tüpler gibi) yeni malzemeler kullanılmaktadır. Bu elemanların kullanımı ağırlığı azaltmanın yanında sistemin toplam kalitesini de olumlu etkilemektedir.

Yenileşim

Söz konusu KOBİ şirketin tasarım bölümü yeni ürünler yaratmanın yanında müşteri talepleri ile belirlenen ender sistemler oluşturmanın deneyimine ile üç boyutlu (3-D) bilgisayar teknolojisi kullanmaktadır. Bugün kullandığımız pek çok buluş bu tip müşteri taleplerinin sonucudur. Tasarımı gerçeğe dönüştürmek için mesleki hayatlarını havacılık endüstrisinde geçirmiş atanmış (yapısal ve elektrik) mühendislik temsilcilerinin (DER) de görev yaptığı mühendislik bölümü mevcuttur. Bu personelin bilgi ve deneyimleri ile Söz konusu KOBİ şirketin dünya çapında EMS sistemleri sertifikasyonunda liderdir ve lider kalabilmektedir. Bu yapı aynı zamanda Joint Aviation Authority (JAA) tarafından da kabul edilmiş olma nedenidir.

Hizmet Anlayışı ve Uygulaması

Söz konusu KOBİ şirketin içinde müşteri hizmetleri en üst seviyede önceliğe sahiptir. Yapı içinde yer alan müşteri hizmetleri bölümü tamamen müşterilerin çözüm arama yolundaki sorularını cevaplamak üzere görev yapar. 

Söz konusu KOBİ şirketin her gün 24 saat açık telefon hattı ile dünyanın herhangi bir yerinde faaliyeti durmadan sürdürebilmeleri için müşterilerine bilgili uzmanları ile görüşme olanağı sağlar. FAA RS sertifikasına sahip olunması nedeni ile ekipleri ile dünyanın dört bir yanında müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilir.

Can EREL
Mart 2007[1] Askeri standart palet 463L veya kısaca 463L palet hava taşımacılığında (kargo) 1963 yılında üretilmeye başlanarak kullanılan palet ve fileden oluşan bir araçtır. ABD Hava Kuvvetlerinin temel hava taşıma paletidir ve envanterindeki ehr türlü hava aracında taşınabilir, paraşütle atılabilir. Mastar Palet 463L 224x274x5,7cm boyutlarındadır, çevresinde 22 adet halka vardır ve içi balsa ağacı, üstü aleminyum kaplıdır.


1 yorum:

 1. Söz konusu KOBİ şirketin ürünlerinin ulusal hava araçlarımızda kullanılması için sarfedilen çabalar sonuçsuz kalmış; şirket 2010 yılı başında bir havaaracı üreticisi (OEM) tarafından satın alınmıştır.

  YanıtlaSil