2 Ağustos 2012 Perşembe

Zaman - Mesleki Uygulamalarda Yeri ve Ürünleştirilmesi

Yönetim için, odak aldığı faaliyetin ölçülebilirliği ve izlenebilirliği esastır; özellikle de zamanın bir fonksiyonu olan faaliyet göstergeleri başarımın temel değerlendirme kriterleri arasındadır.

Faaliyetin zaman içinde konumlanması da önem arzeder... Özellikle izlenebilirlik kısmında,
  • Geçmiş,
  • Gelecek,

ile ilgili tespit ve hatırlatmalar faaliyetele ilgili organizasyon ve bireylerde kültürel derinlik oluşturabilir, vefa dugusunu geliştirebilir, hazırlık olanağı sunarak uygulama etkinliğini artırabilir. 

Örneğin; 
Havacılık ve uzay ilişkili;
  • Ulusal,
  • Uluslararası,
  • Karma (Ulusal & Uluslararası),
gelişmelerin yer aldığı takvim ve etkinlik planlamaları farklı amaçlar ve farklı sonuçlarla yapılandırılabilir.  
Bireysel ve yer aldığım profesyonel faaliyetlerde etkinlik planlamaları ve takvim uygulamalarında takvimCE” ve / veya CElendar

anlayışı ile yararlanılmış ve türev uygulamalar geliştirilmiştir. 
"Can’ca” uygulamaları kapsamında oluşan havacılık ve uzay toplulukları, mesleki ve sosyal mekanlarında da olanaklar elverdiği ölçüde kullanılmış, bundan sonra da geliştirilerek kullanılması planlanmıştır.

 Havacılık ve uzay alanında, bu tespit ve yaklaşıma “zamanın "hava”landırıılması” olarak da bakılabilir.

Can EREL
Mart 2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder