27 Mart 2015 Cuma

İşin Sırrı... (4)


Dün sabah, yıllar önce tanıdığım ve F-16 Türk Milli Temsilciliğindeki görevim sırasında gerçek bir ağabey kabul ettiğim merhum Aleattin KURT anısına oluşturulan bir girişime katkı sağlamak amacı ile fotoğraf ve notlarımı derlerken bulduğum –kaybetmiş olduğumu düşündüğüm- mesajlar ve fotoğraflar sayesinde benim için çok özel ve özgün bir anlamı olan bu anıyı yazabileceğim; ortak akıl ile oluşturulan tek bir amaca yönelik işbirliğine dair...
İşin Sırrı: İnanç, Güven ve İşbirliği... (4)
Eylem ve Sorumluluğu Paylaşarak (Hava Harp Okulu'na Kitap Desteği) Başarmak!
...
Herşey, Cincinnati merkezli TTAA (Tri-State Turkish American Association - Ohio, Kentucky, Indiana) isimli Türk Amerikalı Derneğinin 11 Eylül 2001 günü yaşanan facia sonrası oluşturulacak yardım fonuna katkı sağlamak ana fikri ile 29 Eylül 2001 tarihinde düzenlediği piknik sırasında yaptığım, görüşmelerle başladı...
Bu görüşmelerde bölgede yaşayan büyüklerimiz ve arkadaşlarımızın ellerinde bulunanan yüksek öğrenime yönelik kitapların bellirli bir organizasyon ile toplanarak Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumlarına gönderilmesi fikrini oluşturduk; bundan çok etkilendim ve bu fikrin esas alınarak geliştirilmesi o andan itibaren aklımın bir köşesinde sürekli değerlendirdiğim bir konu halini aldı.

Sonunda 1 Ekim 2001 günü bu amaçla, Hava Harp Okulu odağında, oluşturduğum bir geliştirme önerisini,
şeklinde TTAA yönetimine sundum.
...
TTAA yönetimi üyeleri ve olanakları kapsamında çalışmalar yaparken ben de Kasım 2001 başından itibaren bu projemi Dayton’da mesleki ve sosyal çevrem ile paylaşmaya başladım ve ABD - Türkiye arası ulaştırma için Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının kullanılması konusunda Washington Silahlı Kuvvetler Ateşeliği onayını aldım.

Mucize haberi birkaç gün sonra Gourmet Club arkadaşlarımız Margarita ve James KENT verdi; bölgemizdeki Wright State Üniversitesi (WSU) Russ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıcı Dr. McBEATH’in vefatı üzerine şahsi kitap kolleksiyonu ailesi tarafından WSU Bolinga Center’e bağışlanmıştı ve eğer kuvvetli bir gerekçe ile bu merkezin yönetimi ikna edilir ise bu kolleksiyon teslim alınarak Türkiye’ye gönderilebilirdi...

Yaptığım gerekçeli talebe WSU Bolinga Center yöneticisi Dr. Frank DOBSON’dan 18 Kasım 2001 günü aldığım cevap olumlu ama yüzlerce kitabın incelenip derlenerek devir-teslimi için iki günlük sınırlı bir süre tanıyordu...

Bu aşamada, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü’nde (AFIT, Air Force Technology Institute) lisans üstü öğrenimi yapan Türk Hava Kuvvetleri seçkin subaylarından yedi meslektaşım ile kızım imdada yetişti...
Çalışma saatlerinde kitaplar bir taraftan ana konularına göre gruplandırılarak tasnif edilirken diğer taraftan kayda esas bilgiler çıkarılıyor ve geceleri de bu bilgiler bilgisayara işleniyordu... Değerlendirmesi ve kayıt işlemi tamamalan kitaplar gruplarına göre gönderi listeleri eklenerek ambalajlanıyordu...

Kitap kutularının ile Dayton’dan Cincinnati’ye aktarılması kamyoneti ile yardıma gelen Dayton’da yaşayan arkadaşım sevgili Ümit ÇEVİK’in katkısı ile gerçekleşti...
Son aşamada kitap kutularının Cincinnati – New Jersey nakli ise Cincinnati’de yaşayan arkadaşım sevgili İlhami SEZER’in kişisel maddi desteğindeki kargo ile mümkün olabildi; sonrasında sevgili İlhami ve sevgili Ümit ile yediğimiz yemeğin lezzetini hala unutamam...
...
Projenin ABD’deki son aşamasının da tamamlanması sonrası katkısı olan herkese,
şeklinde mesajımı yazarken ellerim titiriyordu; bugün gibi hatırlarım.
...
Ardından yaşadığım en büyük mutluluk da kitapların Hava Harp Okulu’nda teslimi sonrasında kutular açılırken duyulan heyecanı öğrenmek ve Hava Harp Okulu Komtanımızın hayat bulan bu projeye katkı sağlayanların herbirine özel hazırlayarak teslim etmem için bana gönderilen takdir mesajlarını okudğumda duyduğum idi; ilk mesajı küçük bir törenle WSU Bolinga Center yöneticisi Dr. Frank DOBSON’a sundum.
Bu anlamlı ve uluslarası projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan değerli herbir arkadaşıma bu vesile ile yeniden teşekkür ederim....
Umut ederim yıllar öncesinden kalan ve bugün bir başka çalışmam sırasında şans eseri karşıma çıkan mesajlar ve fotoğraflarla hatırlayarak paylaştığım, ortak akıl ile oluşturulan tek bir amaca yönelik işbirliğine dair, bu anı benzer diğer faaliyetleri de ateşler; gerçek ve sanal kütüphanelerinde sınırlı sayıda döküman bulunan günümüz öğretim ve araştırma kurumlarımızın kaynaklarının geliştirilmesinde hayırsever meslektaş ve ilgidaşlarımın desteklerine sebep olur...
Mar 26, 2015

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder