7 Kasım 2014 Cuma

Endüstride Toplu Çalışmalar; Havacılık Açısından Özet Bir DeğerlendirmeEndüstriyel faaliyetletlerde pazarlama, satış, küresellleşmenin artması ile birlikte de konusal ve alansal iş geliştirme süreçleri kapsamında ilgili sanayi, akademi, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ve kamu ilgililerinin bir araya gelerek;

 • Düşünceleri ve tecrübeleri paylaşabileceği,

 • Gelişmeleri değerlendirebileceği,

 • Mevcut sorunları ve çözüm seçeneklerini tespit edebileceği,

 • İşbirliği ve iş ortaklıkları hakkında ön ve ara görüşmeler yapabileceği,

 • Gelecek öncelikleri tartışarak ilgili ekosistem (ortam medyası, elemanları ve iletişim ve ilişki dinamikleri gibi) hakkında genel değerlendirmeleri yapabileceği,

toplu, toplanmalı çalışmalara ihtiyacının her geçen gün büyüdüğü bilinmektedir; hem uluslararası ve hem de ulusal ölçekte...

Katılımcıları, esas aldığı konu ve ürünlere yönelik olarak küresel, bölgesel, ulusal, yerel ve kurumsal sınırlara sahip toplantılar düzenlenebilmektedir. Bu toplantılar; temalarının fikir ile ürün arasında odaklanmasına bağlı olarak çalıştay, konferans, seminer, sempozyum, sergi ve fuar gibi farklı yapı ve uygulamalar şekline gelebilmektedir.

Günümüzün en hızlı gelişen ve diğer endüstri kollarını yakından etkileyen havacılık endüstrisinde bu durum tüm boyutları ve karmaşıklığı ile yaşanmaktadır. İşte bu aşamda, sürdürülebilirlik ve etkinlik parametreleri açısından dikkate alınması gereken bazı darboğazlar da beraberinde oluşmaktadır.

Sadece ulusal ölçek ve toplu çalışmanın birkaç dinamiği açısından değerlendirildiğinde bile,

 • Bu tür organizasyonlarıdesteklemekte kullanılan kamu kaynaklarında kesişimler mevcut olduğu için kamu harcamalarında birim harcama başına elde edilen faydanın değerlendirilmesini güçleştirebilir,

 • Özellikle Mart – Haziran ve Eylül - Kasım aralığı kapsanana bu tür toplu çalışmaların dışında kalan bölümdeki zaman aralığının da yaz tatili ve -özellikle yurtdışında- kış tatiline ayrılan zaman aralıklarına sahip olması kurum ve kuruluşlarda - belli seviyelerdeki yöneticilerin bir arada bulnması gereken- etkin çalışma sürelerini kısıtlayabilir,

 • Bu toplu çalışmalara ilgili kurum ve kuruluşların en üst seviyede temsil edilme; en azından açılış oturumlarına katılması ve konuşma yapma beklentisi üst seviyedeki yöneticilerin yüzünü ve mesajlarını eskitme etkisi yaratabilir,

 • Toplu çalışma içeriklerinde, daha çok kurum ve kuruluş faaliyetlerinin genel tanıtımlarına ayrılması, bu planlamanın özellikle sponsorluk etkisi ile daha da artması, toplu çalışma süresi boyunca katılımda erozif etki yaratabilir,

 • Toplu çalışmaların sürelerinin kabul edilebilir / tolore edilebilir zaan aralıklarının dışına çıkma eğilimi faaliyetin beklenen etkinliğini özellikle son günlerde marka değerinde zarar yaratbilecek seviyelere çıkarabilir,

gibi ilk an endişeler olabilir ve bunlar çok daha artabilir nitelikte görülebilir.

Son zamanlarda bu toplu çalışmaların niceliğinde çok daha fazla gelişme eğilimi olmasının yaratabileceği enflasyon ve fayda / değer erezyonu kısaca özetlenen olumsuz etkileri daha da artırabilir.

Bahsedilen olumsuz etkinin azaltılarak faaliyette önemli etkisi bulunan toplu çalışmalarda;

 • Kamu kaynağının konsolide edilerek desteklerin yönetiminin tekleştirilmesi – birleştirilmesi,

 • Ulaşım ihtiyacı ve azalan zamanın da etkisi ile (web üzerinden konferanslar, webinar uygulamaları, modeller yerine üçboyutlu görüntüler gibi) teknolojik olanaklardan daha fazla yararlanılması ve bu tip uygulamaların mevzuat gücü ile özendirilmesi, özellikle sadece açılış konuşması için katılım sağlayan üst seviyede görev yapanlar açısından bu seçeneğin daha fazla kullanılması,

 • Kurum ve kuruluşların ilgili üretim ve pazarlama-satış süreçlerinde deneyim kazanmışların yönetim ve iletişim becerisi geliştirilerek gerekli temsil yetkisi ve kurum–kuruluş içi destek sağlanarak "bavulda yaşayan - bavulla çalışan yönetici eleman"ın katılımına öncelik verilmesi ve özendirilmesi,

 • Ticari toplu çalışmaların teknik olanlarla ardışık düzenlenmesi ile katılımcının her iki ihtiyacı bir arada karşılayabilmesine olanak sağlanması,

 • Toplu çalışmalarda iş ve teknoloji odaklı yüzyüze görüşme olanağı sağlayan mahallerin oluşturulmasına daha fazla önem verilmesi,

gibi bazı önlemlerin fayda sağlanabileceği belirtilebilir.

Bununla birlikte, bu konunun ilgili kurum ve kurulıuşların yönetim öncelikleri arasında girmesi, tespit edilecek ve karşılaştırılabilir temel başarım göstergeleri (KPI) ile izlenmesi ile uygulamanın etkinliği ve sonuçların değerinin daha da artırılabileceği açıktır.
Tam da bu tip faaliyetlerin yoğunlaştığı dönem öncesinde paylaşmak istedim; değerli görüşe ve katkılarınızla etkinliği artıracak sonuçlar çıkarılabilmesini umut ediyorum.
Aug 26 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme