7 Kasım 2014 Cuma

Türkiye ve Güney Kore Ekonomilerinin Teknoloji Odağında 50+ Yıllık Karşılaştırmalı Değişim Özeti

Karşılaştırmalı yönetim araçları ve raporlarını anlamlı ve güdüleyici buluduğumu belirterek kıymetli bir meslektaşımın kısa değerlendirmesi ile ilişkilendirerek hazırladığım değerlendirmemi 10 Temmuz günü paylaşmıştım; "Bir açıdan... Savunma Sanayilerinin Karşılaştırma Özeti (Türkiye ve İsveç)"
...

Bugün de, Emin ÇAPA’nın değerlendirmelerine atıfla, Dünya Gazetesi Başyazarı Osman AROLAT’ın geçirdiği büyük savaştan beş yıl sonrasından itibaren Güney Kore'yi Türkiye ile karşılaştırarak hazırladığı "1960’larda sanayileşmede birlikte yola çıktığımız Kore ve biz"* başlıklı köşe yazısını aynı keyifle okudum.


Bu yazı içeriğini; bazı ilavelerimle paylaşıyorum:


Kişi Başına Milli Gellir:

 • 1960 yılında,
  • Güney Kore: 275 dolar
  • Türkiye: 481 dolar (Güney Kore’nin 1,75 katı)

 • Bugün - Katar: 179 bin dolar (Dünya 1’incisi)
  • Güney Kore: 30 bin dolar (Türkiye’nin 2,44 katı - 1960 yılına göre 109 kat artış, Dünya 44’üncüsü)
  • Türkiye: 12 bin 300 dolar (1960 yılına göre 25,5 kat artış, Dünya 93’üncüsü)


Bu farklı gelişmenin nedenleri (Emin ÇAPA’nın “İki Farklı Dünya” tanımlı tablosundan..):

 • Ar-Ge Elemanı - Milyon Vatandaş Başına (Gelişmiş Ülkelerin Ortalaması: 3.858)
  • Güney Kore: 5.481
  • Türkiye: 88 (CE: Bu kalemdeki karşılaştırmada aynı tanım ve içerikteki "Ar-Ge" elemanları kapsandığını düşünmüyorum)

 • Ar-Ge Harcamalarının Milli gelire Oranı (Gelişmiş Ülkelerin Ortalaması: % 2,47)
  • Güney Kore: % 3,74
  • Türkiye: % 0,84

 • Ülke ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı
  • Güney Kore: % 25,7
  • Türkiye: % 1,8

 • Yerleşiklerin Aldığı Patent Miktarı
  • Güney Kore: 138.034 adet
  • Türkiye: 3.885 adet

 • Yerleşiklerin Bilisel Makale Miktarı
  • Güney Kore: 22.271adet
  • Türkiye: 8.301 adet


AROLAT makalesini,
Bu tablolarda yer alan durum, 1960’larda Kore savaşının sonlanmasından 5 yıl kadar sonra 1960 yılında bizim gerimizde sanayileşme yolculuğuna çıkan Güney Kore’nin bugün bizim çok önümüzde yer almasının nedenini açıklıkla ortaya koyuyor.
Bu durumun, eğitim ve sanayileşmedeki yolumuzu sorgulamamızın gereğini de ortaya koyuyor...
şeklinde tamamlamış.

Ben bu kıymetli karşıolaştırma ve değerlendirmeler nacizhane bir ilvem daha var:
“Ortaöğrenimden itibaren “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu”nun BAYG bursaları ile öğrenim gördüğümüz Türkiye’de bugün sadece “bilimsel” tabanlı “Ar-Ge” ve “Araştırmacı” var; “teknik” tabanlı tanım ve çalışmalara ne oldu?”
Jul 24 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme