7 Kasım 2014 Cuma

İş Jeti Pazarının (10 Yıllık) Geleceği Tahminleri Üzerine...


Konu ile ilgili "Honeywell 2014 Global Business Aviation Outlook" raporu ve ulusal bazı gelişme ve ihtiyaçları dikkate alarak...

Bu makalenin e-paylaşımı sonrası yorum ve süren yazışmaları yanı sıra daha fazla tahmin ve pazar değerlendirmeleri "Can'ca Güncel & Mesleki Çalışmalar" isimli web sayfasında yer alan,
✈ Uzun Dönem Havacılık Pazar Öngörüleri
başlığı altında...

Oct 21 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme