7 Kasım 2014 Cuma

İTEP HABOM'da Yapılacak Son Açılış.. Hava Aracı BOY Pazarında Türkiye Fırsatı... Ve Düşündürdükleri...

Bu hafta ulusal hava aracı bakım, onarım ve yenileme (BOY) sektöründe uzun zamandır beklenen çok güzel bir gelişme var: 27 Haziran 2014 günü THY Havacılık Bakım Onarım Merkezi (HABOM) düzenlenecek törenle hizmete girecek!

Adı unutulan “İleri Teknoloji Endüstri Parkı” (İTEP) Projesinde en büyük halkalardan biri daha 27 Haziran günü tamamlanıyor...
İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi © Arup


İTEP;
 • ABD, Almanya, Japonya, İsrail, İngiltere, Finlandiya, Fransa gibi ülkelerde yıllardır uygulanmakta olan modele dayanan başlangıcı 1980’li yılların ortalarına uzanan,
 • Ana fikri;
 • o Havacılık sektörü için ileri teknolojide üretim yapılması,
 • o Üretilecek ürünlerin pazarlanması ve uluslararası ilişkilerin kolaylıkla temini için serbest bölge oluşturulması,
 • o İleri teknoloji üretimini Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve akademik çalışmalarla desteklemek üzere ileri teknoloji enstitüsü kurulması,
 • o Kurulacak merkezle güçlü bir ulaşım sağlanması için havalimanı ile desteklenmesi,
fonksiyonları üzerine inşa edilen,
 • Modeli bizzat dönemin Başbakanı rahmetli Turgut ÖZAL tarafından geliştirilen,
bir projedir.

İTEP projesine 8 Ekim 1987 tarih ve 09(87/6) sayılı Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı (SSİK) ile Kurtköy’de kurulmasına karar verilerek başlamıştı...

Raytheon ve Aer Rianta ortaklığına Nisan 1990 - 11 Ocak 1993 tarihleri arasında yaptırılan ilk “İTEP Projesi Master Planı” gelişen şartlara göre tümü tamamlandığında arzu edilen hedeflere ulaşabilecek birbirleriyle ilişkili dört ana birim etrafında yapılandırılan bir kavramsal çerçeveye sahiptir. Bu planda yer alan dört ana birim;
 • Teknopark,
 • Sabiha Gökçen Havaalanı,
 • Havacılık Bakım Onarım Merkezi (HABOM),
 • Ticari-Sosyal Bölge,
olarak belirlenmiştir.

Bu projenin detaylı gelişimi incelediğim makaleleri Ocak 2010 içinde tamamlayarak Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamıştım (tüm makalelere takipeden linklerden erişilebilir).
“Türk Silikon Vadisi” Hayata Geçiriliyor… 1987’den Günümüze (İTEP) İleri Teknoloji Endüstri Parkı

"Turkish Silicon Valley" is made alive ... Advanced Technology Industry Park (ATIP) from 1987 Until Now...

HABOM zaman içinde içerik ve yapı değiştirmiş ve;
 • HABOM’un ilk kuruluşu –aynı zamanda İTEP’in ilk özel yatırımı- olan MRO Teknik Servis Sanayi Ticaret A.Ş. (myTECHNICUçak Bakım Merkezi) 27 Eylul 2008 tarihinde açılarak hizmete girmiştir.
 • HABOM’un ikinci kuruluşu, THY Teknik A.Ş. ile Pratt & Whitney arasında ortak yatırım (JV) olan, Turkish Engine Center (TEC) 21 Ocak 2010 günü yapılan açılış töreni ve 30 Ekim 2010 günü yapılan taıtım töreni ile hizmete girmiştir.
 • HABOM’un son kuruluşu olacak THY HABOM’un da 27 Haziran 2014 günü düzenlenecek törenle hizmete girmezi planlanmaktadır.


Aklımda meslektaş büyüğüm Tayyareci Vecihi'nin Nisan 1948'de yayınladığı makalesinde yer alan, “Medeni yaşama davasının ve modern devlet teşkilatının en yaratıcı koruyucusu olan havacılık artık hiç bir bakanlığın tali bir şubesi olarak kalamaz.” tespiti ile....
...Küresel ölçekte 10 yıl içinde 57 milyar dolardan 87 milyar dolara çıkması beklenen hava aracı BOY (Bakım, Onarım ve Yenileme) pazarında Türkiye’yi bir bölge lideri haline getirme potansiyeline sahip kılan İTEP Havacılık Bakım Onarım Merkezini düşünen, planlayarak yönlendiren ve yöneten, emek veren, yatırım yapan, katkı sağlayan ve destekleyenlere Can-ı gönülden teşekkürler...

Jun 22 2014Not: Küresel Ölçekte Hava Aracı BOY Pazarı

Küresel krizin etkisinden arınmaya başlayan hava aracı BOY pazarında 57 milyar dolarlık hacmin gelecek 10 yılda her yıl ortalama %4,2 büyüerek toplamda %50 hacim artışı ile 86 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.

Hava aracı BOY pazarında en fazla pay motor bakımı kalemi sahip olmaya devam ederken en fazla yıllık büyüme de komponent bakımı alanında bekleniyor.

Hava aracı BOY pazarının coğrafik gelişimindeki tahminlerde Türkiye açısından ilginç:
 • Bugün için dünyaynın en büyük hava aracı BOY pazarı olan Amerika kıtasının bu ünvanı gelecek 10 yıl içinde Asya’ya geçiyor...
 • Türkiye komşusu Ortadoğu bölgesinde gelecek 10 içinde iki kattan daha fazla büyüyeceği tahmin edilen hava aracı BOY pazarının temel nedeni sektördeki büyüme.
 • Avrupa’daki büyüme - nitelikli işgücündeki yaşlanma, yüksek işçilik ücretlerinin de etkisi ile- küresel büyüme oranının altında kalması bekleniyor.


Yapılan bu tahminin hassasiyet analizine dayalı seneryaolara göre de 2024 yılında 86,8 milyar dolar olacağı tahmin edilen küresel hava aracı BOY pazarının;
 • En iyi halde 91 milyar dolar,
 • Belirtilen ana sebeplerle, en kötü halde de 73 milyar dolar,
hacme sahip olabileceği öngörülüyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme